Projekt

Obecné

Profil

Návrh #16114

Novela jednacího řádu RV – úprava lhůt.

Přidáno uživatelem Marek Nečada před 5 měsíců. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
29.12.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
RV 8/2019
Organizační struktura:
Ne

Popis

Lhůty uvedené v § 7 JŘRV jsou nastavené strašně rigidně. Je to nepraktické jak pro jednatele i ostatní členy RV, zřídka se to dodržuje a snad si nikdo nikdy nestěžoval na to, že se lhůta pro navrhování vyhlásila (u běžných usnesení) o nějaký den delší. Nicméně v souladu s jednacím řádem to není, a proto navrhuji následující nové znění prvních tří odstavců § 7 JŘRV, které dosavadní praxi legalisuje:

§ 7 Lhůty

(1) Lhůta pro jiné návrhy usnesení činí 7 až 14 dní od zahájení jednání. Na žádost navrovatele může předsedající vyhlásit lhůtu delší.

(2) Lhůta pro navrhování kandidátů činí 7 až 14 dní od zahájení jednání. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí aspoň takový počet kandidátů, aby mohla být funkce řádně obsazena, prodlouží předsedající lhůtu o dalších 7 dní, a to i opakovaně.

(3) Lhůta pro návrhy bodů zasedání činí alespoň čtyři dni od zahájení jednání.

Změna oproti současnému stavu spočívá tedy v tom, že se předsedajícímu dá možnost vyhlásit při usnášení a při volbě prvotní lhůty trochu delší než 7 dní.
U sestavování pořadu zasedání zvedá tento návrh dolní hranici pro dobu na navrhování ze tří na čtyři dni (a upřímně doufám, že ani na čtyřdenní hranici se nikdy nedostaneme) a horní hranici odstraňuje úplně. Pokud je zasedání svoláno dva měsíce před konáním (což je dobře – nerad bych, abychom se vraceli ke svolávání zasedání na poslední chvíli), je nesmysl uzavírat jednání o pořadu měsíc a půl před zasedáním, popřípadě odkládat zahájení jednání o pořadu kvůli nedomyšleným lhůtám v jednacím řádu. Přirozená horní hranice je určena § 12, tedy tím, že pořad zasedání musí být účastníkům řádně oznámen nejméně 7 dní před začátkem zasedání.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před 4 měsíců

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
  • Přiřazeno nastaven na Jednatelé RV
  • Spisová značka nastaven na RV 2/2019

Odročeno ze zasedání v Ústí. Prosím o zahájení jednání na foru.

#2 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před 4 měsíců

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele

Na ústeckém zasedání odročeno k projednání na foru; prosím nějakého druhého jednatele, aby to jednání svolal.

#3 Aktualizováno uživatelem Petra Smutna před 4 měsíců

  • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)
  • Přiřazeno změněn z Jednatelé RV na Petra Smutna
  • % Hotovo změněn z 0 na 30
  • Spisová značka změněn z RV 2/2019 na RV 8/2019

#4 Aktualizováno uživatelem Petra Smutna před 3 měsíců

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
  • % Hotovo změněn z 30 na 100

Také k dispozici: Atom PDF