Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #16000

PSP - programový cíl #17302: Přímá demokracie

Resort vnitro a bezpečnost - PSP - programový cíl #16574: Podpoříme zavádění prvků přímé demokracie

Prosadit novelu Ústavy - zavedení klouzavého mandátu pro poslance

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
Čeká se na 3.osobu
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
10.01.2019
Uzavřít do:
31.12.2020
% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Žlutá
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:
Čeká se na druhé čtení. SKÚČR doporučil třetí čtení v prvním čtvrtletí 2021.

Popis

Střednědobý cíl: Zavedení klouzavého mandátu pro poslance

User story: Jako občan chci ministry, kteří se budou na svou funkci soustředit na maximum a nebudou rozptylováni zbytečně agendou poslance - člen vlády by se měl plně soustředit na svou funkci a nebýt v té samé chvíli zároveň poslancem.

Kontext: Za současného stavu poslanec, který se stane členem vlády, dále vykonává obě tyto funkce. Typickým důsledkem tohoto stavu je nízká účast členů vlády-poslanců v hlasování.

Politické řešení: Zavést tzv. klouzavý mandát, kdy se dočasným poslancem stává náhradník, který nastupuje místo člena vlády. Tento institut je zastoupen v řadě parlamentních demokracií (např. Belgie, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko či Slovensko).

Důvody zavedení institutu klouzavého mandátu:

 1. posílení principu dělby moci a náležité kontroly vlády Poslaneckou sněmovnou, například prostřednictvím interpelací podle čl. 53 Ústavy a činnosti na výborech; poslanec, který je současně členem vlády sám sebe logicky nezávisle kontrolovat nemůže,
 2. výrazné zvýšení množství času členů vlády pro výkon práce na plný úvazek, aby nemuseli trávit celých cca 80 jednacích dnů Poslanecké sněmovny ročně z celkových cca 250 pracovních dnů ročně na plenárních jednáních. Zde by měli být pouze v případech, kdy je jejich účast užitečná (např. interpelace, vyžádání sněmovny nebo jejího orgánu, předkládané nebo resortní tisky, důvěra vládě atd.). Významně by se snížila nutnost párování a posílila by se akceschopnost křehké vládní většiny, pro jejíž návrhy je absence ministrů-poslanců v hlasování riziková. Předseda vlády i ministr zahraničí by navíc měli lepší podmínky pro zastupování zájmů České republiky v zahraničí.

Programová opora: Koresponduje s programovým principem, že člověk vykonávající vysokou exekutivní funkci, což funkce premiéra či ministra bezesporu je, vykonává tuto funkci na plný úvazek a naplno není to na úkor výkonu své jiné funkce. Závazek předložit zákon o klouzavém mandátu je také v Povolební strategii.

Spojenci: ANO, STAN, SPD - viz volební kalkulačka

Odpůrci: ODS, KSČM - strany tradiční politiky, vlažně KDU-ČSL a ČSSD

Navrhované kroky (milníky):

 1. Připravit pracovní verzi návrhu změny Ústavy

 2. Rozeslat pracovní verzi k připomínkám zainteresovaným osobám

 3. Podat návrh (MPV)

 4. Prosadit návrh v Parlamentu (MPV)

Odhad celkových nákladů: cca 15 člověkodnů (komunikace ohledně návrhu, zpracování, kontrola návrhu, zpracování připomínek)

Mediální rizika: Tradiční strany nás budou obviňovat, že chceme omezit parlamentní demokracii a vztah mezi vládou a parlamentem.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Může být vykládáno, že Piráti chtějí naplnit svou zásadu, aby každý vykonával svou funkci opravdu naplno. Lze spojovat s konkrétními daty o účasti ministrů.


Dílčí úkoly

Úkol #16354: Představit, projednat na resortním týmu a nechat schválit klubemDokončenJakub Michálek

Úkol #16644: Technická kontrola a revize návrhuDokončen

Mediální výstup #18910: Konec sezení na dvou židlích, Pirátský návrh prošel do druhého čteníDokončenJakub Michálek

Úkol #21613: Urgovat Marka Výborného ohledně klouzavého mandátu - předložit návrh prof. Kysely (ST 390)DokončenJakub Michálek

PSP - zpracování tisku #34809: ST 965 - Doprovodná novela JdŘ sněmovy ke klouzavému mandátuStanovisko pro senát (sn.t.)stanislav zavadil


Související úkoly

související s Resort spravedlnost - PSP - programový cíl #16410: Dělba mociV řešení (diskutuje se)30.11.2017

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Klouzavý mandát na Klouzavý mandát - novela Ústavy ČR

#2 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Cílová verze nastaven na 2019 - Roční plán (zastaralé)

#3 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Priorita změněn z Normální na Vysoká
 • Popis aktualizován (diff)
 • Projekt změněn z Klubík Kontrola na Resort spravedlnost
 • Tags nastaven na klubik-kontrola

#4 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Klouzavý mandát - novela Ústavy ČR na Zavedení klouzavého mandátu pro poslance

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Zavedení klouzavého mandátu pro poslance na Prosadit novelu Ústavy - zavedení klouzavého mandátu pro poslance

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Checklist item Rozeslat pracovní verzi k připomínkám zainteresovaným osobám added
 • Checklist item Podat návrh added
 • Checklist item Medializovat podání návrhu added
 • Checklist item Připravit prováděcí předpisy - lze PN k otevřenému tisku o jednacím řádu added
 • Stav změněn z Nový na Čeká se na 3.osobu

Návrh je připraven zde, aktuálně se čeká na schůzku s potenciálními spolupředkladateli.

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Checklist item Rozeslat pracovní verzi k připomínkám zainteresovaným osobám set to Done

#9 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Tags změněn z klubik-kontrola na klubik-kontrola, formalne-ok

#10 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Checklist item Podat návrh set to Done

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Checklist item Medializovat podání návrhu set to Done

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 40

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

Návrh byl podán a medializován. V systému je založen jako ST 390. Nyní bude projednán na komisi pro Ústavu a na plénu PSP v prvním čtení.

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 2 roky

 • Rodičovský úkol nastaven na #16574

#16 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

Z rozhodutí klubu ze dne 19/2/2019 je nastavena pririta NORMÁLNÍ pro tento střednědobý cíl.

#17 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Uzavřít do změněn z 15.01.2019 na 01.10.2019

#18 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Checklist item deleted (Připravit prováděcí předpisy - lze PN k otevřenému tisku o jednacím řádu)
 • Checklist item Prosadit návrh v Parlamentu added
 • Popis aktualizován (diff)

#19 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

Na komisi pro Ústavu 19. 3. 2019 uvedl Marek Výborný, že podmínkou KDU je, aby klouzavý mandát byl možnost ministra, nikoliv jeho povinnost. Příslušný pozměňovací návrh, který je pro mne akceptovatelný, zpracovávají a čekám, až mi ho pošlou.

#20 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let

 • Zodpovídá nastaven na Jakub Michálek

#21 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

Klouzavý mandát je na programu příští Komise pro Ústavu, která proběhne 13. 11. 2019.

#22 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • Uzavřít do změněn z 01.10.2019 na 31.12.2019

#23 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

V dané věci se nám podařilo najít shodu na rakouském modelu, text vznikl na půdorysu komise pro Ústavu. Vyjednám podporu pro předřazení na příštím grémiu, to podpořil i předseda vlády AB. Nicméně ze Senátu mi bylo signalizováno, že se k tomu pokusí přilepit změnu odvolatelnosti prezidenta, což bude komplikace a patrně se využije režim člunku.

#24 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 1 rok

#25 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok nastaven na Česká se na druhé čtení. SKÚČR doporučil třetí čtení v prvním čtvrtletí 2021.
 • Semafor změněn z Zelená na Žlutá
 • % Hotovo změněn z 40 na 50
 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Uzavřít do změněn z 31.12.2019 na 31.12.2020

Stálá komise pro Ústavu ČR doporučila v listopadu 2020 projednat návrh novely Ústavy týkající se klouzavého mandátu (tisk 390) v třetím čtení v prvním čtvrtletí roku 2021. Čeká se na druhé čtení.

#26 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Česká se na druhé čtení. SKÚČR doporučil třetí čtení v prvním čtvrtletí 2021. na Čeká se na druhé čtení. SKÚČR doporučil třetí čtení v prvním čtvrtletí 2021.

#27 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Cílová verze změněn z Plán poslaneckého klubu 2020-2021 na Volební program 2017-2021

Také k dispozici: Atom PDF