Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #15964

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Přidáno uživatelem daniel pecha před asi 2 let. Aktualizováno před 7 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
05.02.2019
Uzavřít do:
31.12.2019
% Hotovo:

60%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Střednědobý cíl: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

User story: Jako občan a rodič chci, aby bylo systémově zajištěno snížení rizika předčasných odchodů ze vzdělávání, které představují významnou bariéru pro následné uplatnění na trhu práce.

Kontext: Předčasné odchody ze vzdělávání představují významnou překážku v možnosti následného pracovního uplatnění. Většina žáků, kteří předčasně ukončí vzdělávání, skončí jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce a jsou ohroženi dlouhodobou a opakovanou nezaměstnaností spojenou s vysokým rizikem sociální exkluze. Nedostatečná kvalifikace tak pro žáka znamená celoživotní riziko nízkého výdělku, nejistého zaměstnání, případně i vzniku závislosti na sociálních dávkách. V celospolečenském pohledu pak tato situace představuje rostoucí nároky na sociální dávky i riziko vzniku a rozšiřování řady druhů rizikového chování.

Na úrovni členských států EU je situace v ČR z hlediska podílu předčasných odchodů poměrně příznivá - ČR je mezi prvními deseti zeměmi s nejnižším evidovaným podílem. Problém nicméně představuje dlouhodobý trend ve vývoji podílu předčasných odchodů ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Zatímco v ostatních členských zemích dochází průběžně k poklesu, v ČR můžeme evidovat od roku 2011/2012 průběžný nárůst, který je částečně způsoben také vysokou mírou neúspěšnosti žáků u státní maturity. V roce 2017 byl podíl předčasných odchodů v ČR 6,7 % podle dat z VŠPS, na regionální úrovni se však projevují velmi výrazné rozdíly (to se týká především Severozápadu ČR - 15,6 %). Vzhledem k tomu, že VŠPS není dimenzováno na sledování předčasných odchodů, lze předpokládat, že podíly předčasných odchodů jsou ve skutečnosti ještě vyšší. V současné době neexistuje žádný systémový nástroj pro měření předčasných odchodů. Nastavení monitoringu a prevence předčasných odchodů je důležitá také vzhledem k závazku ČR vůči EU, kdy by neměl podíl předčasných odchodů ze vzdělávání v roce 2020 přesahovat hranici 10 %.

Pro nastavení účinné prevence předčasných odchodů jsou zásadní data umožňující identifikaci mladých lidí ohrožených předčasným ukončením vzdělávání. Data v krajské a oborové struktuře umožní zacílit adresně odpovídající konkrétní opatření a kroky eliminující riziko sociálního vyloučení. Chceme podpořit systémová opatření na národní úrovni a to ve spolupráci s MŠMT a Agenturou pro sociální začleňování. Primárně je třeba udržet mladé lidi ve vzdělávání, tedy usnadnit jim průchod vzdělávacím systémem – průchodnost mezi úrovněmi vzdělávání v rámci skupiny oborů. Dalším krokem by byla motivace k získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací. Zde je nutná spolupráce resortu školství a zaměstnanosti. ÚP by měly být schopny zařadit tyto mladé lidi do rekvalifikačních programů, případně ve spolupráci s danou školou zafinancovat zkoušku z profesní kvalifikace relevantní zvolenému oboru vzdělání.

Politické řešení: Iniciace meziresortní spolupráce MŠMT/kraje/školy – MPSV/ÚP

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Podpora zaměstnanosti a sociální soudržnosti je tématem napříč politickými subjekty

Odpůrci: Nepředpokládáme žádné odpůrce napříč politickým spektrem

Navrhované kroky (milníky):

 1. Podpořit dostupnost dat z monitoringu předčasných odchodů ze vzdělávání (MŠMT/NÚV ve spolupráci s CERMAT)
 2. Zapojit se do diskuze k systémovým opatřením nastaveným na národní úrovni, podpořit meziresortní přístup k řešení problému (MŠMT, MPSV, ASZ)
 3. Iniciovat případné legislativní změny, změny v nastavení politik vzdělávání a zaměstnanosti
 4. Podpořit školy v realizaci systémových preventivních opatření

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Vzhledem k žádoucí prevenci společensky negativních jevů nelze mediální rizika očekávat.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti podporují uplatnitelnost mladých lidí na trhu práce, předchází možným sociálně patologickým jevům nasedajícím na společensky rizikovou situaci - existenci významnější skupiny mladých lidí, kteří nezískali během školní docházky žádnou kvalifikaci a jsou ohrožení dlouhodobou a opakovanou nezaměstnaností.


Dílčí úkoly

Analytický tým - Úkol #16680: Připravit interpelaci ve věci poskytování dat od CERMAT Řešit pozdějiLukáš Bartoň

Analytický tým - Úkol #19627: Připravit pozměňovací návrh ve věci poskytnutí vzdělanostní úrovně střední vzděláníDokončenmartin ulovec

Analytický tým - Úkol #19629: Připravit připomínky k Národnímu programu reforem a Dlouhodobému záměru vzdělávání ČR ve věci prevence předčasných odchodůDokončenmartin ulovec

Úkol #24542: Zpracovat podkladový materiál k předčasným odchodům ze vzdělávání při přechodu ze ZŠ na SŠŘešit pozdějimartin ulovec

Úkol #26792: Připravit PN k vládní novele školského zákona k maturitámDokončenLukáš Bartoň

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před asi 2 let

 • související s PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody přidán

#2 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před asi 2 let

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Projekt změněn z Klubík Svoboda na Resort školství
 • Tags nastaven na klubik-svoboda

#3 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • související s smazán (PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody)

#4 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Rodičovský úkol nastaven na #8104
 • Začátek změněn z 20.11.2018 na 05.02.2019
 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Návrh o pedagogických pracovnících na Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

#5 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Tags změněn z klubik-svoboda na klubik-svoboda, formalne-ok

#6 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#7 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#8 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před téměř 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 20
 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019

#9 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před více než 1 rok

V této chvíli čekáme na projednání námi předloženého poslaneckého návrhu k maturitám, jehož součástí je rovněž návrh opatření k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání (přiřazení střední úrovně vzdělání žákům, kteří neuspějí u maturitní zkoušky).

#10 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

 • % Hotovo změněn z 20 na 50

#11 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

V rámci poslaneckého návrhu k maturitě jsme zapracovali opatření snižující riziko předčasných odchodů z důvodu neúspěchu u maturitní zkoušky. V této chvíli čekáme na to, jak dopadne projednávání poslaneckého a vládního návrhu. Následujícím krokem bude návrh opatření ve vazbě na prevenci předčasných odchodů na úrovni přechodu ze ZŠ na SŠ, ideálně ve spolupráci s týmem Olgy Richterové.

#12 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 12 měsíců

 • % Hotovo změněn z 50 na 60

#13 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

Uznání středního vzdělání bez maturity a výučního listu bylo předloženo formou PN na školský výbor, který návrh zamítl. PN jsme předložili v rámci 2. čtení na plénu Sněmovny, čekáme na 3. čtení.

#14 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 7 měsíců

Návrh na přiznání střední úrovně vzdělání bez maturity nebo výučního listu neúspěšným maturantům nezískal ve Sněmovně potřebnou podporu.

Také k dispozici: Atom PDF