Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #15911

PSP - programový cíl #15708: Sledování kvality a rychlosti soudů - veřejná karta soudce

Vytvořit prototyp veřejné karty soudce

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
01.11.2018
Uzavřít do:
31.12.2020
% Hotovo:

60%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Oranžová
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:
Vytvořena pracovní verze. Nyní to stojí. Ke zvážení, zda práce na ní obnovit a v tomto volebním období ji představit.

Popis

Nápad: Vytvořit prototyp veřejné karty soudce

User story: Justice je málo transparentní. Soudci narozdíl od politiků neposkytují veřejně informace o potenciálním střetu zájmů, majetku a často ani životopisy.

Kontext:V současnosti nelze souhrnně získat informace o soudci, jako je například jeho životopis, nebo seznam věcí, které soudil.

Politické řešení:Na příkladu konkrétního soudce vytvoříme prototyp veřejné karty soudce se záznamy o jeho osobě a výsledcích.

Programová opora:Programový cíl zavedení veřejné karty soudce

Spojenci: Velká část veřejnosti, někteří soudci.

Odpůrci: Někteří soudci.

Navrhované kroky (milníky):

 1. získat relevantní data z konkrétního soudu o řízeních
 2. na základě žádostí o informace získat životopis a seznam důležitých rozsudků konkrétního soudce
 3. sestavit prototyp karty soudce (MPV)
 4. sestavit přehledné grafy/tabulky na základě obdržených dat (MPV)

Odhad celkových nákladů:Náklady na žádosti o informace (cca 3.000,-) + náklady na získání dat ze soudu (20.000,-) + 10 člověkodní

Mediální rizika:Hon Pirátů na nezávislou justici.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky:Piráti se snaží zprůhlednit justici.


Dílčí úkoly

Úkol #15377: ŽoI - data o soudcích na KS v Praze, OS pro Prahu 9 a OS Praha-západ + infožádost OS Praha 1_KrálováDokončenMartin Štancl

Úkol #15912: Vyžádat informace - soudkyně Helena KrálováDokončenJakub Michálek

Úkol #16758: Záměr na proplacení částky za poskytnutí informacíDokončenMichal Macek

Úkol #19455: Vyžádat si kárné návrhyDokončenMartin Štancl

Úkol #20871: Nechat vytvořit webovou stránku s prezentací karty soudceDokončenMartin Štancl

Úkol #21523: Vyžádat si připomínky k veřejné kartě soudceDokončenMartin Štancl

Úkol #21635: Prezentovat kartu soudce veřejnostiNovýJakub Michálek

Úkol #23089: Infožádost - výkaz CSLAV Králová 2018 + rozsudekDokončenMartin Štancl

Úkol #23186: Infožádost - životopis soudkyně Heleny KrálovéDokončenMartin Štancl

Úkol #34122: Infožádost OS Praha 1Čeká se na podateleMartin Štancl

Úkol #34927: Interpelace - zpřístupnění digitálních kopií knih knihovenDokončenMartin Štancl


Související úkoly

související s Resort spravedlnost - Podání #17802: Záměr na proplacení částky za poskytnutí dat pro vytvoření prototypu karty soudce a vytvoření grafu délky soudních řízení u konkrétních soudců konkrétního souduDokončen11.02.2019

související s Resort spravedlnost - Podání #19715: Záměr na proplacení úhrady za poskytnutí soudních rozhodnutíDokončen05.04.2019

související s Resort spravedlnost - Podání #22312: Záměr na proplacení částky za vytvoření webové prezentace veřejné karty soudceDokončen05.08.2019

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 2 roky

 • Cílová verze nastaven na 2019 - Roční plán (zastaralé)

#2 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)
 • Tags nastaven na klubik-kontrola

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Veřejná karta soudce - prototyp na Vytvořit prototyp veřejné karty soudce

#4 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 20
 • Uzavřít do změněn z 25.12.2018 na 03.02.2019

S R. Machačkou jsme domluveni, že nám dodá konkrétní data, na základě kterých budeme moci prototyp karty soudce vytvořit.

#7 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

Požádali jsme o některá rozhodnutí z OS pro Prahu 1, která byla doručena dne 7. 2. 2019.

#8 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Uzavřít do smazán (03.02.2019)

#9 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • související s Podání #17802: Záměr na proplacení částky za poskytnutí dat pro vytvoření prototypu karty soudce a vytvoření grafu délky soudních řízení u konkrétních soudců konkrétního soudu přidán

#10 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Checklist item Obdržet konkrétní rozsudky soudkyně Králové added
 • Checklist item Obdržet data ze soudu added
 • Checklist item zpracovat prototyp karty soudce added
 • Checklist item zpracovat přehledné grafy/tabulky na základě obdržených dat added
 • Uzavřít do nastaven na 30.06.2019
 • Popis aktualizován (diff)

#11 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

Podali jsme odvolání kvůli odmítnutí poskytnout některé rozsudky H. Králové. Finišujeme domluvu, v jaké podobě obdržíme data o řízeních.

#12 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Popis aktualizován (diff)

#13 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

Ministerstvo jako odvolací orgán zrušilo částečné odmítnutí žádosti o informace. Čekáme na nové rozhodnutí OS pro Prahu 1. Co se týká dat o řízeních, dojednali jsme jejich výslednou podobu. Poté z nich F. Navrkal udělá grafy.

#14 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • související s Podání #19715: Záměr na proplacení úhrady za poskytnutí soudních rozhodnutí přidán

#15 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

OS Praha 1 nám část rozhodnutí poskytl a část podmínil zaplacení úhrady za vyhledání a anonymizace. Úhrada provedena 5. 4. 2019 a čekáme až nám na základě ní pošlou zbytek rozhodnutí.

#16 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před asi 2 let

Zbytek rozsudků byl doručen, podkladová data jsou připravena. Nyní zbývá vytvořit samotnou kartu soudce.

#17 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před asi 2 let

 • Checklist item Obdržet konkrétní rozsudky soudkyně Králové set to Done
 • Checklist item Obdržet data ze soudu set to Done

#18 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před asi 2 let

 • Checklist item zpracovat prototyp karty soudce set to Done
 • Checklist item zpracovat přehledné grafy/tabulky na základě obdržených dat set to Done

#19 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před asi 2 let

Prototyp veřejné karty soudce odeslán k připomínkám s žádostí o jejich zaslání do konce července. Po zapracování připomínek bude prezentace s kartou soudce umístěna na web.

#20 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let

 • Zodpovídá nastaven na Jakub Michálek

#21 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • související s Podání #22312: Záměr na proplacení částky za vytvoření webové prezentace veřejné karty soudce přidán

#22 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

Prototyp veřejné karty soudce vytvořen, dolaďují se některé věci.

#23 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • Uzavřít do změněn z 30.06.2019 na 31.12.2019

#24 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 20 na 40

#25 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 40 na 20

#26 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 20 na 50

#27 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok nastaven na Vytvořena pracovní verze. Nyní to stojí. Ke zvážení, zda práce na ní obnovit a v tomto volebním období ji představit.
 • Semafor změněn z Zelená na Oranžová
 • % Hotovo změněn z 50 na 60
 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Uzavřít do změněn z 31.12.2019 na 31.12.2020

#29 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Cílová verze změněn z Plán poslaneckého klubu 2020-2021 na Volební program 2017-2021

Také k dispozici: Atom PDF