Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #15749

ST 260 - novela zákona o státním občanství

Přidáno uživatelem Daniel Galuszka před 12 měsíců. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
26.11.2018
Uzavřít do:
31.05.2019
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Zodpovídá:

Popis

Materiál zde:

Senátní návrh zákona o státním občanství.

Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor. Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 312/1 (schvaluje). Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu. Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 480). Návrh projednán dne 15. 8. 2018 na 17. schůzi Senátu. Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 507). Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 8. 2018. Zástupce navrhovatele: Oberfalzer J. a další. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 22. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0260. Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2018 jako tisk 260/1 (souhlas). Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční. Projednávání tisku navrženo na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).


Související úkoly

související s Resort vnitro a bezpečnost - PSP - zpracování tisku #17020: Novela zákona o státním občanstvíDokončen2019-01-242019-07-31

Historie

#2 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 12 měsíců

 • Předmět změněn z ST260 - novela zákona o státním občanství na ST 260 - novela zákona o státním občanství

#3 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 10 měsíců

 • Stav změněn z Nový na 1.čtení (sn.t.)

ST 260 - prodiskutován na jednání resortního týmu Vnitro a bezpečnost 27. listopadu 2018. Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.

#4 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 10 měsíců

 • Stav změněn z 1.čtení (sn.t.) na 2. čtení (sn.t.)

#5 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 9 měsíců

 • % Hotovo změněn z 0 na 70

#6 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 9 měsíců

 • Stav změněn z 2. čtení (sn.t.) na Výbor (sn.t.)

#7 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 9 měsíců

#8 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 9 měsíců

 • % Hotovo změněn z 70 na 90

#9 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 8 měsíců

 • Přiřazeno změněn z Petr Fojtík na Petr Fojtík

#10 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 7 měsíců

 • Uzavřít do nastaven na 31.05.2019
 • Stav změněn z Výbor (sn.t.) na 3. čtení (sn.t.)
 • Cílová verze nastaven na 2019/04-05 Sprint

#11 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 6 měsíců

 • Cílová verze změněn z 2019/04-05 Sprint na 2019/05-06 Sprint

#12 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před asi 1 měsíc

 • Stav změněn z 3. čtení (sn.t.) na Dokončen
 • Cílová verze změněn z 2019/05-06 Sprint na 2019/10-11 Sprint
 • % Hotovo změněn z 90 na 100

Také k dispozici: Atom PDF