Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #15668

PSP - programový cíl #8096: 10. Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva

Autorský zákon pro 21. století

Přidáno uživatelem Petr Fojtík před téměř 2 roky. Aktualizováno před 15 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
15.01.2019
Uzavřít do:
31.12.2020
% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 1.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Anotace: Zpracovali jsme novelu autorského zákona, která zruší poplatek za prázdná média vybíraný OSA za počítače a telefony, zákaz kopírování notových záznamů pro vlastní potřebu a poplatek za rádio či televizi v provozovnách drobných živnostníků, kde jde pouze o doplňkovou činnost. Jako kompenzaci navrhujeme snížit DPH na 10 procent, takže autoři a vydavatelé ušetří 430 milionů a zákazníci 280 milionů korun.

User story: V současném autorském zákoně je mnoho oblastí, jež postrádají smysl a které potřeba změnit, aby se celý systém autorského práva přizpůsobil digitálnímu věku a 21. století. Jedná se např. o zrušení poplatku za prázdná média, kdy OSA vybírá peníze za podle velikosti, nebo druhu konkrétního média. Poplatek se platí za potenciální možnost kopírování autorského obsahu pro vlastní potřebu. Předem však již počítá s tím, že si uživatel onen autorský obsah bude na příslušné médium vkládat, i když tak ve výsledku vůbec činit nemusí. Další věcí je zrušení náhrady bezdůvodného obohacení ve dvojnásobné výši, které jde proti smyslu kompenzace poškozeným. Náhrada má mít smysl kompenzační a nikoliv represivní - v současné právní úpravě by provinilec zaplatil za porušení autorského práva 2x. Zrušit by se měl i zákaz kopírování notových záznamů pro vlastní potřebu, které je v současné době nesmyslně omezeno. Např. knihy se ve veřejných knihovnách kopírovat mohou, ale notové záznamy nikoliv - např. tak domácí hraní na kytaru je tak nesmyslně omezeno. V neposlední řade by drobní živnostníci neměli platit poplatek za pouštění hudby ve svých provozovnách, kde hrají pouze toliko doplňkovou činnost.

Kontext: Piráti již v minulosti podali pozměňovací návrhy týkající se úpravy autorského zákona. V současné době (březen 2019) jsme podali celou sadu pozměňovacích návrhů, které mají podporu jednotlivých poslanců napříč politickým spektrem.

Politické řešení: Zpracování komplexních a kvalitních pozměňovacích návrhů a nalezení podpory mezi ostatními parlamentními stranami.

Programová opora: Kultura - Dáváme autorskému právu smysl - Nechceme porušovat práva umělců a autorů, ale přizpůsobit pojetí autorského práva digitálnímu věku - Zrušíme nadvládu OSA nad umělci - Ušetříme domácnostem i podnikatelům stovky milionů

Spojenci: Svaz nezávislých autorů (SNA)

Odpůrci: Zástupci z řad autorských svazů, nakladatelů a umělců.

Navrhované kroky (milníky):
1) Stanovit si rozsah celé akce - co přesně chceme aktuálně změnit: 10%
2) Diskutovat plánované změny vnitrostranicky a na příslušném resortním týmu: 10%
3) Po diskuzích nechat zpracovat příslušné pozměňovací návrhy: 20%
4) Potřeba, aby ST 400 se konečně dostal na plénum - potřeba v tomto ohledu součinnost Jakuba Michálka: 20%
5) Nahrát sadu pozměňovacích návrhů do systému: 5%
6) Prosadit námi navrhované změny: 35%

Mediální rizika: Možné střety s odpůrci z řad autorských svazů, nakladatelů, či umělců. Útoky na nesoulad s právem EU.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Předložení novely zákona, nebo pozměňovacích návrhů, řešící nejisté pojetí autorského práva.

Pracovní skupina nebo mechanismus
Lenka Kozlová, poslankyně
Jakub Michálek, poslanec
Filip Hajný, právník
Martin Archalous, legislativec poslaneckého klubu
Ondřej Chrást, asistent Lenky Kozlové
Štěpán Drtina, asistent Lenky Kozlové

Piráti.cz: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/prazdna-media-vlastni-hudba-konec-vypalneho.html


Dílčí úkoly

Mediální výstup #16100: Předložili jsme zásadní pozměňovací návrhy k autorskému zákonuDokončenLenka Kozlova

Úkol #16702: Podání PNV řešení (diskutuje se)Stepan Drtina

Úkol #17898: Zpracovat návrh zákonaDokončenLenka Kozlova

Úkol #17900: Dopracování návrhu novely AutZDokončenmartin archalous

Úkol #18440: Schůzka se zástupci Svazu autorů a interpretůDokončenLenka Kozlova

Úkol #21228: Dojednání podpory PN, případně příprava kompromisního řešeníNovýmartin archalous

Úkol #23258: Schůzka na MK ohledně stanovisek k naším návrhůmDokončenmartin archalous

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 2 roky

 • Předmět změněn z PN k prázdným médiím na Novela zákona - zrušení autorských poplatků za prázdná média

#2 Aktualizováno uživatelem matous vanca před téměř 2 roky

 • Cílová verze nastaven na 2018/11-12 Sprint

#3 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Cílová verze změněn z 2018/11-12 Sprint na 2019 - Roční plán (zastaralé)
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl

#4 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 2 roky

 • související s PSP - programový cíl #8096: 10. Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva přidán

#5 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 1 rok

 • Rodičovský úkol nastaven na #8096
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Projekt změněn z Klubík Svoboda na Resort kultura
 • Tags nastaven na klubik-svoboda

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

#7 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před více než 1 rok

 • Uzavřít do nastaven na 30.04.2019

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

Na schůzce Lenka a Jakuba dnes dohodnuto, že Lenka připraví vizualizační pomůcky, Jakub s Martinem zkonzultuje výsledný text a poznámky, které k tomu má. Cca do 3 týdnů by k tomu mohla být tisková konference, kde to představíme. Do té doby by bylo vhodné získat další spolupředkladatele - pro ty je třeba zpracovat jednostránkové shrnutí. Lenka by zkusila vyžádat od ministerstva financí vyjádření k zamýšlenému snížení - dopadu na státní rozpočet.

#9 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před více než 1 rok

 • Předmět změněn z Novela zákona - zrušení autorských poplatků za prázdná média na Přizpůsobíme autorské právo 21. století

#10 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#11 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#12 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#13 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 30

#14 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před asi 1 rok

 • % Hotovo změněn z 30 na 50

#15 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před asi 1 rok

 • Zodpovídá nastaven na Lenka Kozlova

#16 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 11 měsíců

Původně velký PN byl rozsekán na jednotlivé PN a teď se čeká až se dostane na pořad jednání PS. Ve hře je vyjednávání o podpoře předřazení na jednání PS a o podpoře našich návrhů.

#17 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 11 měsíců

 • Uzavřít do změněn z 30.04.2019 na 30.06.2020

#18 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 8 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#19 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 8 měsíců

 • Priorita změněn z Urgentní na Normální

#20 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 8 měsíců

 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Priorita změněn z Normální na Urgentní
 • Předmět změněn z Přizpůsobíme autorské právo 21. století na Aktualizace autorského zákona pro 21. století
 • Tags smazán (klubik-svoboda, 20-priorit)

#21 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 8 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#22 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 8 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#23 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 8 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#24 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 8 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#25 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 8 měsíců

 • % Hotovo změněn z 50 na 40

#26 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 8 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Aktualizace autorského zákona pro 21. století na Autorský zákon pro 21. století

#27 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 6 měsíců

Ve sněmovně je zatím zaparkovaná novela autorského zákona z pera vlády. Máme k tomuto připraveno celkem 8 komplexních pozměňovacích návrhů, které odstraňují největší nešvary současné autorského zákona.

Svobodná hudba
Návrh vyjímá z povinnosti hlásit kolektivnímu správci produkce, kde jsou provozována pouze díla, jejichž autorem je dodavatel produkce či díla nepodléhající kolektivní správě (vedle již existující výjimky pro díla tradiční lidové kultury). V těchto případech hlášení správci postrádá jakéhokoliv smyslu.
V praxi hudebník zastupovaný kolektivním správcem musí hlásit koncert, kde hraje svoji vlastní hudbu a za tu pak zaplatit. Mám známého v jedné celostátně známé kapele a ten mi dal příklad - když uspořádá koncert, kde hraje pouze svojí hudbu, tak (přesná čísla si nevybavím) cca 30k musí zaplatit kolektivnímu správci a vrátí se mu jenom cca 27k.

Zúžení kolektivní správy
Návrh zpřesňuje rozsah kolektivní správy, která se má týkat pouze děl kolektivně spravovaných ze zákona či na základě smlouvy.
V praxi kolektivním správci vybírají poplatky za díla autorů, kteří o zastupování nepožádali! Aby za tebe kolektivní správce nemohl vybírat poplatky, tak musíš sám aktivně požádat o vyřazení ze zastupování.

Omezení rozšířené kolektivní správy
Z rozšířené kolektivní správy se vyjímá vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení. Nedává smysl vymáhat náhradu škody a bezdůvodného obohacení v situaci, kdy osoba o tyto nároky nejeví zájem.
To samé jako výše. Teď jsou kolektivní správci oprávnění požadovat náhradu škody za užití díla, jehož autor o zastupování nepožádal, nebo pokud ani není znám (tzv. osiřelé dílo).

Poplatky za prázdná média
Navrhuje se zrušení poplatku za prázdná média. Pokud si koupíte flešku, tak zaplatíte až 90 kč kolektivnímu správci, za externí disk až 150 kč a za CD 5 kč. Je to počítáno podle velikosti média. Zatím se toto nevztahuje na mobily, ale OSA chce poplatek rozšířit i na ně. V podstatě je tím předplácena možnost, že na médium je nahrán autorsky chráněný obsah. Autorský zákone tedy v tomto případě počítá s presumpcí viny.

Bezdůvodné obohacení ve dvojnásobné výši
Ruší nesystémovou úpravu náhrady bezdůvodného obohacení ve dvojnásobné výši. Teď zákon zvyšuje na dvojnásobek nárok plnění při zásahu do autorského zákona. Neexistuje důvod, proč by autorské právo mělo mít privilegované postavení, např. proti neoprávněnému odebrání cizího majetku, kde se platí rozdíl majetku, nikoliv jeho dvojnásobek.
Smysl náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení je v českém právním řádu pouze kompenzační, cílem je tedy nahradit újmu, která vznikla poškozenému. Zdvojení náhrady má „pseudosankční“ povahu, nicméně v českém právním řádu náleží ukládání sankcí toliko veřejné moci, nikoliv soukromému žalobci.

Notoviny
V současné době je zapovězeno kopírování notových záznamu i pro vlastní potřebu. Takže ad absurdum pokud budeš hrát večer u táboráku na kytaru z okopírovnaých not, tak porušuješ zákon

Sdělování veřejnosti
Přesná definice co není sdělování díla veřejnosti

Omezení úvahy MK
Omezuje se de facto volná úvaha ministerstva při udělení oprávnění ke kolektivní správě pouze jednomu žadateli. Nově je tento postup umožněn pouze v odůvodněných případech, přičemž toto odůvodnění bude přezkoumatelné.

#28 Aktualizováno uživatelem Stepan Drtina před 15 dnů

 • % Hotovo změněn z 40 na 50
 • Uzavřít do změněn z 30.06.2020 na 31.12.2020

Projekt je stále ve stejném stavu. Z naší strany jsou připravené PN k nahrání. Bohužel ST 400, který je nosným pro naše návrhy, se stále nedaří dostat na pořad pléna. Je třeba jej nutně zařadit na jednání.

Také k dispozici: Atom PDF