Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #15657

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Kontrolovat plnění Usnesení poslanecké sněmovny č. 66 ve věci navyšování platů pedagogických pracovníků

Přidáno uživatelem Petr Fojtík před 12 měsíců. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
15.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Zodpovídá:

Popis

Střednědobý cíl: Průběžné zvyšování platů učitelů

User story: Jako občan a rodič chci, aby měli učitelé adekvátní platové ohodnocení a zlepšil se jejich sociální status. Tato změna může přispět i ke zvýšení atraktivity profese učitele a podpoří zájem o studium učitelských oborů.

Kontext: Profese učitelů je stále platově podhodnocena. Požadujeme průběžné navyšování finančního ohodnocení učitelů, především v rámci tarifní složky platu, ale i příplatků za třídnictví a specializovanou činnost. Navýšení platového ohodnocení přispět i ke zvýšení atraktivity profese učitele a podpoří zájem o studium učitelských oborů. Kvalitní příprava učitelů už v pregraduálním vzdělávání, možnosti dalšího profesního růstu, zájem o využívání moderních didaktických postupů ve svém výsledku povede ke zvýšení kvality výuky. Kvalitní vzdělávání znamená kvalitní absolventy. Kvalitní absolventi škol znamenají mimo jiné i kvalitní lidské zdroje. A kvalitní lidské zdroje jsou základní devizou pro vývoj a aplikaci inovací, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky na globálním trhu. Samostatnou kapitolu pak představuje finanční ohodnocení pedagogů na vysokých školách, které je dlouhodobě podhodnocené a nízké, a to i ve srovnání s platy v regionálním školství. Částka potřebná k navýšení platů učitelů nebyla zahrnuta do výhledu státního rozpočtu na roky 2020 a 2021. Věrohodnost dlouhodobé udržitelnosti navyšování platů učitelů je tak nízká.

Politické řešení: Kontrolovat plnění Usnesení poslanecké sněmovny č.66 ve věci navyšování platů pedagogických pracovníků a zajistit, aby se platy v roce 2020 pohybovaly na 130 %. Prosadit navýšení příplatku za třídnictví s tím, že navýšení bude zohledněno v alokaci státního rozpočtu.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci: Předpokládáme podporu a shodu napříč politickým spektrem

Odpůrci: Nepředpokládáme odpůrce

Navrhované kroky (milníky):

 1. Kontrolovat plnění Usnesení poslanecké sněmovny č.66 ve věci navyšování platů pedagogických pracovníků a zajistit, aby se platy v roce 2020 pohybovaly na 130 %
 2. Požadovat zahrnutí částky potřebné k navýšení platů učitelů v regionálním školství do výhledu státního rozpočtu na roky 2020 a 2021
 3. Vyžádat si projednání platového ohodnocení vysokoškolských pedagogů ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu za přítomnosti zástupce rezortu MŠMT
 4. Podporovat navyšování platů vysokoškolských pedagogů
 5. Prosadit navýšení příplatku za třídnictví s tím, že navýšení bude zohledněno v alokaci státního rozpočtu

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Nepředpokládáme žádná mediální rizika.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti bojují za zvyšování platů učitelů a hlídají závazek vlády ve věci dalšího navyšování platů. Chtějí zvýšit věrohodnost politických slibů, podpořit udržitelnost navyšování učitelských platů v dlouhodobé perspektivě.

pohadky.JPG (101 KB) pohadky.JPG Lukáš Bartoň, 29.03.2019 10:04

Dílčí úkoly

Úkol #16684: Připravit odhad průměrného platu učitelů pro rok 2020 (navýšení platů na 130%)Dokončenmartin ulovec


Související úkoly

duplikován Resort školství - PSP - střednědobý cíl #9127: Zvýšíme výdaje na vzdělávání nad průměr EU, tj. 5 % HDPDokončen2018-01-05

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 12 měsíců

 • Cílová verze nastaven na 2018/11-12 Sprint

#2 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 12 měsíců

 • Předmět změněn z Platy učitelů na Tlačit platy učitelů
 • Přiřazeno nastaven na Lukáš Bartoň

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 12 měsíců

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#4 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 11 měsíců

 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Cílová verze změněn z 2018/11-12 Sprint na 2019 - Roční plán
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#5 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 11 měsíců

 • související s PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody přidán

#6 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 10 měsíců

 • Tags nastaven na klubik-svoboda
 • Projekt změněn z Klubík Svoboda na Resort školství

#7 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 10 měsíců

 • Rodičovský úkol nastaven na #8104

#8 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Předmět změněn z Tlačit platy učitelů na Průběžné zvyšování platů učitelů
 • Popis aktualizován (diff)
 • Priorita změněn z Normální na Vysoká

#9 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#10 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 10 měsíců

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

#11 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 9 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 9 měsíců

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 9 měsíců

 • Předmět změněn z Průběžné zvyšování platů učitelů na Kontrolovat plnění Usnesení poslanecké sněmovny č. 66 ve věci navyšování platů pedagogických pracovníků

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 9 měsíců

 • Priorita změněn z Normální na Urgentní

#15 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 9 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#16 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před 8 měsíců

 • Soubor pohadky.JPG pohadky.JPG přidán
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
 • % Hotovo změněn z 0 na 100

Také k dispozici: Atom PDF