Projekt

Obecné

Profil

Úkol #15429

uzavřený

Změna bodu "Občanská práva"

Přidáno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 5 roky(ů). Aktualizováno před více než 4 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
04.11.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Zdravím, v rámci jednání celostátního fóra nám byl uložen úkol; https://helios.pirati.cz/helios/elections/6364c78f-1a94-4fe1-9439-cded1d195814/view

Celostátní fórum

1) ukládá Republikovému výboru zapracovat do dlouhodobého programu následující změny:

Do bodu Občanská práva bude přidán podbod a odstavec

Právo na duševní a tělesnou integritu
Občan má právo na svobodné rozhodování o svém těle. Nikdo nesmí zasáhnout do tělesné integrity člověka bez jeho souhlasu, pokud k tomu nejsou závažné důvody.
Každý občan má právo na svobodu myšlení a náboženského vyznání, včetně práva náboženské vyznání změnit.

Prosím o zahájení jednání, ideálně asi s prodlouženou dobou na projednání.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 5 roky(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Priorita změněn z Normální na Vysoká
 • Fronta změněn z Podání na Úkol

Aktualizováno uživatelem Jiří Rezek před více než 5 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Jiří Rezek

dnes to zahájím (možná až pozdě večer)

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 5 roky(ů)

Toto podání se bude projednávat na Mumble ve středu, 3.4.2019.

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 5 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z Jiří Rezek na Exasistent RV

Pro rychlejší vyřízení podání přiřazuji dočasně na sebe.

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 5 roky(ů)

 • Cílová verze nastaven na Rozvrh práce

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před téměř 5 roky(ů)

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální
 • Přiřazeno změněn z Exasistent RV na Petr Tkadlec
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Jednání bylo znovu zahájeno, k hlasování se přistoupí ke konci týdne viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=636715#p636715

Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před více než 4 roky(ů)

Schváleno bylo toto:
Republikový výbor mění programové body Zdravotnictví a Rovnoprávnost takto:
Svoboda léčby. Občan má právo na svobodné rozhodování o svém těle a svobodnou volbu způsobu léčby, která bude hrazena částečně nebo plně pojišťovnou (včetně domácí péče, alternativní péče s prokázanými pozitivními účinky atd.) nebo léčbu odmítnout, pokud tím neohrožuje ostatní. Touto volbou však na sebe bere i odpovědnost za případné následky. Nikdo nesmí zasáhnout do tělesné integrity člověka bez jeho souhlasu, pokud k tomu nejsou závažné důvody.
Náboženská diskriminace. Každý má právo na svobodu myšlení a náboženského vyznání, včetně práva náboženské vyznání změnit. Prosazujeme nezávislost státu na náboženství a podporujeme odluku církve od státu. Na veřejných školách má mít výuka jednotlivých vyznání stejné postavení jako další výběrové předměty.

Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před více než 4 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF