Projekt

Obecné

Profil

Podání #15081

Návrh rozpočtu centrály na rok 2019 a rozpočtového výhledu do roku 2022

Přidáno uživatelem Jakub Michalek před 7 měsíců. Aktualizováno před 6 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
15.10.2018
Uzavřít do:
29.10.2018
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Republikové předsednictvo souhlasí s předložením návrhu usnesení k rozpočtu 2019 včetně jeho příloh republikovému výboru a souhlasí se záměry tam uvedenými.


Návrh usnesení RV k rozpočtu:

Republikový výbor

 1. schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 (list Výdaje - sloupec 2019) a rozpočtového výhledu na roky 2019 až 2022 (list Výdaje - sloupce 2019 až 2022),
 2. schvaluje záměry uvedené v příloze k tomuto rozpočtu (list Záměry - není-li uvedeno jinak, jde o záměry na dobu neurčitou),
 3. souhlasí s tím, aby republikové předsednictvo v případě potřeby posunulo splatnost úvěrů poskytnutých 1. Pirátské s.r.o. dle jejích platebních možností.

Příloha

Odůvodnění:

Příjmová stránka je sestavena konzervativně. Ve výhledu je stálý příspěvek určen na úrovni preferencí ze sněmovních voleb 2017. V příjmech za eurovolby je příspěvek v roce 2019 určen na úrovni aktuálního konzervativního odhadu preferencí 13 %; totéž platí o příspěvku na sněmovní volby v roce 2021. O kvalitě rozpočtování v Pirátské straně vypovídá například to, že příjmy za mandáty v tomto roce se nám podařilo prognózovat s naprostou přesností (preference v Praze).

Bilancování je už tradičně postaveno na cíli efektivně využít dostupné zdroje na růst strany podle strategie strany, tak abychom měli vyrovnané hospodaření, zejména ve sněmovní kampani 2021, přitom současně mít určitou rezervu jako jištění pro riziko poklesu preferencí. V roce 2017 bylo na konci roku na účtu 58 milionů korun, tj. musíme si dát pozor na to, že z hlediska cash-flow nedojde k zadlužení (uvedený stav financí snad bude možné vykrýt z krajských zásob + příjmy na fundraising jsou konzervativní 3 mil. Kč + v centrálním rozpočtu zbudou peníze oproti limitům). Naopak riziko spočívá v tom, že v rozpočtu bude nutné utvořit rezervy na rostoucí odměny na trhu práce. Předložený návrh výdajů považujeme za nejvyšší možný.

Předkládaný rozpočet je první rozpočet, který není tvořen podle zvyklostí, ale v návaznosti na návrh strategie strany, jejíž prioritní směry jsou zohledněny i v návrhu rozpočtového výhledu.

Výhled

V důsledku strategie dochází zejména k následujícím změnám, které mají rozpočtové dopady:

 1. je zřízena položka kanceláře strany, do které byly přesunuty některé činnosti administrativního odboru,
 2. byly posíleny kapitoly mediálního a personálního odboru tak, aby bylo možné pokrýt nové záměry vyplývající ze strategie (balíček nováčka, lídrovský kurz, krajské spojky mediálního odboru) - plná profesionalizace koordinátorů ve všech krajích však není s našimi aktuálními zdroji dosažitelná,
 3. zřizuje se nová pozice na HPP propláceče tak, aby byl zodpovědný a spolehlivý člověk pro tuto klíčovou činnost (během posledního roku bohužel odpadlo několik zájemců),
 4. část volebních rozpočtů zakotvených v předchozím rozpočtovém výhledu byla vyčleněna do samostatné kapitoly (stálého) volebního výboru,
 5. rozpočet počítá s fundraiserem, neboť stávající zdroje dlouhodobě nemohou pokrýt růst Pirátské strany (odměny a nároky rostou, státní příspěvky zůstávají stejné),
 6. je zásadním způsobem posíleno financování technického odboru,
 7. předkládá se v návaznosti na vyhodnocení posledního kola participativního rozpočtování návrh změny, aby z celostátní kapitoly byly hrazeny pouze projekty s celostátním významem (participativní rozpočtování sloužilo totiž ze 2/3 na realizaci krajských projektů, které lze podle zásady subsidiarity lépe realizovat z krajských rozpočtů).

Rozpad na týmy

Návrh rozpočtu centrála 2019 (2).xlsx (184 KB) Návrh rozpočtu centrála 2019 (2).xlsx Jakub Michalek, 15.10.2018 10:44
chart.png (6.77 KB) chart.png Jakub Michalek, 15.10.2018 10:46
chart (1).png (35 KB) chart (1).png Jakub Michalek, 15.10.2018 10:46

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před 7 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před 7 měsíců

 • Přiřazeno změněn z Elizabet Kovaceva na Frantisek Kopriva

#3 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před 7 měsíců

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#4 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před 6 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
 • % Hotovo změněn z 0 na 100

Také k dispozici: Atom PDF