Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #14994

Předložit novelu zákona o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele a další dílčí změny)

Přidáno uživatelem Martin Štancl před téměř 3 roky. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
Čeká se na 3.osobu
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
31.12.2018
Uzavřít do:
28.05.2021
% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 3.00 hod)
Semafor:
Žlutá
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:
Proběhlo 2. čtení tisku 956, při kterém jsme PN předložili. Čekáme na projednání na ÚPV, následně se budeme snažit zařadit 3. čtení..

Popis

Střednědobý cíl: Novela zákona o střetu zájmů

User story: Část společnosti nechce, aby vlivná média ovládal člen vlády.

Kontext: Pokud dnes dá člen vlády svou společnost, ve které jsou i média, do svěřenského fondu, jehož je zakladatelem i beneficientem, vyhoví liteře zákona o nevlastnění médií členy vlády, i když fakticky na ně vliv nadále má. Pokud je s ním kvůli tomu zahájeno řízeni, je příslušným přestupkovým úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností. I kdyby přestupkový úřad uznal, že se člen vlády dopustil přestupku a k ovlivňování médií dochází, jsou současné sankce nízké. Dále je dnes členovi vlády, který ovládá firmu, zapovězeno zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Politické řešení:

 • rozšířit v § 4a z. o střetu zájmů výčet o skutečného majitele (navázáno na evidenci skutečných majitelů)
 • kodifikovat, že je zadavatelům veřejných zakázek zakázáno uzavřít s firmou, kterou ovládá člen vlády, smlouvu na plnění veřejné zakázky a pokud k tomu dojde, je taková smlouva od samého počátku neplatná.
 • zvýšit sankce za ovládání médií členem vlády a zavést další efektivní opatření, které člena vlády odradí ovládat média
 • přenést působnost projednávat výše uvedený přestupek z obecního úřadu obce s rozšířenou působností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Programová opora: bod Kontrola moci a mocných

Spojenci a odpůrci: Spojence lze hledat v opozičních stranách a případně i u ČSSD. Odpůrcem bude zřejmě ANO.

Navrhované kroky (milníky):

 1. Připravit pracovní verzi návrhu zákona

 2. Rozeslat pracovní verzi k připomínkám zainteresovaným osobám

 3. Podat návrh zákona (MPV)

Odhad celkových nákladů: cca 20 člověkodnů (komunikace ohledně návrhu, zpracování, kontrola návrhu, zpracování připomínek)

Mediální rizika: Můžou na nás útočit právě média, která jsou ovládána členy vlády.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Může rezonovat u té části společnosti, kterým se tento střet zájmů mocných nelíbí.


Dílčí úkoly

Úkol #16020: Revize a úpravy novely zákona o střetu zájmů.Dokončenmartin archalous

Úkol #16948: Zajistit revizi návrhu třetí osobouDokončenMartin Štancl

Úkol #16950: Sepsat obecnou část důvodové zprávyDokončenMartin Štancl

Úkol #16952: Sepsat zvláštní část důvodové zprávyDokončenmartin archalous

Úkol #16954: Kontrola LODokončenmartin archalous

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před téměř 3 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 50
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#2 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Předmět změněn z N.n.z. o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele) na N.n.z. o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele) + další změny

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Semafor nastaven na Zelená
 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Přiřazeno změněn z Martin Štancl na Jakub Michálek
 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z N.n.z. o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele) + další změny na N.n.z. o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele a další dílčí změny)
 • Projekt změněn z Jakub Michálek na Resort spravedlnost
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl

#4 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Předmět změněn z N.n.z. o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele a další dílčí změny) na Návrh novely zákona o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele a další dílčí změny)

#5 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 2 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

#6 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Návrh novely zákona o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele a další dílčí změny) na Předložit novelu zákona o střetu zájmů (rozšíření o skutečného majitele a další dílčí změny)

#7 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 2 roky

 • Tags nastaven na formalne-ok

#9 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na Čeká se na řešitele

#10 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Začátek změněn z 19.12.2018 na 31.12.2018

#11 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Uzavřít do nastaven na 31.12.2019

#12 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

 • Checklist item Sepsat pracovní verzi a předložit ji k připomínkám členům ÚPT added
 • Checklist item Nechat návrh zkontrolovat legislativním odborem added
 • Checklist item Předložit návrh na klub ke schválení added
 • Checklist item Předložit návrh Sněmovně added

#13 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před více než 2 roky

 • Cílová verze nastaven na 2019 - Roční plán (zastaralé)

#14 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 2 roky

Návrh prošel rezortním týmem, dále je třeba projednat jej na poslaneckém klubu.

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let

 • Checklist item Nechat návrh zkontrolovat legislativním odborem set to Done
 • Checklist item Předložit návrh na klub ke schválení set to Done

#17 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let

 • Soukromý změněn z Ne na Ano

Medializovat po dotačním skandálu AB

#18 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Čeká se na 3.osobu

#19 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před asi 2 let

Návrh podáme podle výsledku rozhodnutí úřadu v Černošicích.

#20 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 let

 • Zodpovídá nastaven na Jakub Michálek

#21 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

Návrh je připraven k předložení.

#22 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 50 na 30

#23 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 1 rok

Po rozhodnutí NSZ o kauze AB - střet zájmů (Černošice) návrh zveřejníme a svoláme jednání se všemi stranami, primárně s Chvojkou, který předkládal Lex Babiš, aby se chyby opravily.

#24 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před více než 1 rok

Poslali jsme ke konzultaci Transparency International

#26 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 9 měsíců

 • Cílová verze změněn z 2019 - Roční plán (zastaralé) na Plán poslaneckého klubu 2020-2021
 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na V řešení (diskutuje se)
 • Uzavřít do změněn z 31.12.2019 na 31.12.2020

#27 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 9 měsíců

 • Soukromý změněn z Ano na Ne

#28 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok nastaven na Máme připraven PN do ST 956
 • Semafor změněn z Zelená na Žlutá

#29 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Máme připraven PN do ST 956 na Máme připraven PN do ST 956, bude 10.12.

#30 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 7 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Máme připraven PN do ST 956, bude 10.12. na Máme připraven PN do ST 956 do druhého čtení, které by mělo proběhnout v lednu nebo únoru

#31 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 7 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Máme připraven PN do ST 956 do druhého čtení, které by mělo proběhnout v lednu nebo únoru na Máme připraven PN do ST 956 do druhého čtení, v lednu proběhne výbor
 • % Hotovo změněn z 30 na 40
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu
 • Uzavřít do změněn z 31.12.2020 na 31.01.2021

#32 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 7 měsíců

Návrh jsme přeměnili na pozměňovací návrh, který je v tuto chvíli hotov. Předložíme jej do tisku 956.

#33 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartík před 7 měsíců

K ST 956 jsme připravili ještě několik dílčích PN týkajících se zejména dostupnosti daňových přiznání zákonodárců, úpravy výše sankcí či doplnění prezidenta republiky do výčtu veřejných funkcionářů.

#34 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 6 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Máme připraven PN do ST 956 do druhého čtení, v lednu proběhne výbor na Máme připraven PN do ST 956 a čekáme na druhé čtení
 • Uzavřít do změněn z 31.01.2021 na 28.02.2021

Máme připraven PN do ST 956 a čekáme na druhé čtení

#35 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 6 měsíců

Máme připraven PN do ST 956 a čekáme na druhé čtení, které je zařazeno na aktuální schůzi.

#36 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 3 měsíců

Dne 14. dubna proběhlo 2. čtení tisku, při kterém jsme PN předložili. Nyní čekáme na zařazení na ÚPV po druhém čtení.

#37 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 3 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Máme připraven PN do ST 956 a čekáme na druhé čtení na Proběhlo 2. čtení tisku 956, při kterém jsme PN předložili.
 • % Hotovo změněn z 40 na 50
 • Uzavřít do změněn z 28.02.2021 na 28.05.2021

#38 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 3 měsíců

 • Checklist item Předložit návrh Sněmovně set to Done
 • Popis stavu a další krok změněn z Proběhlo 2. čtení tisku 956, při kterém jsme PN předložili. na Proběhlo 2. čtení tisku 956, při kterém jsme PN předložili. Čekáme na projednání na ÚPV.

#39 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 3 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Proběhlo 2. čtení tisku 956, při kterém jsme PN předložili. Čekáme na projednání na ÚPV. na Proběhlo 2. čtení tisku 956, při kterém jsme PN předložili. Čekáme na projednání na ÚPV, následně se budeme snažit zařadit 3. čtení..

Také k dispozici: Atom PDF