Projekt

Obecné

Profil

Úkol #14648

PSP - programový cíl #16816: Podpora terénní péče, fungující zdravotně-sociální pomezí a navazující služby

PSP - střednědobý cíl #10629: Zasadit se o kvalitnější péči o seniory

Zjištění kanceláře veřejného ochránce práv po systematických návštěvách

Přidáno uživatelem Olga Richterová před asi 1 rok. Aktualizováno před 7 měsíců.

Stav:
Řešit později
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
28.09.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ano
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Zodpovídá:

Popis

Dotaz obecný k LDN
21.9.2018 - poslán dotaz týkající se Zprávy ze systematických návštěv veřejného ochránce práv v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (dále jen LDN) z roku 2017, dostupné na: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/LDN_souhrnna_zprava_2017_web.pdf .

Podrobnosti
Ze zprávy vyplývá, že navštívená zařízení měla možnost vyjádřit se k závěrečné zprávě. Dále, že tak učinili ředitelé všech navštívených LDN s tím, že uvedli konkrétní přijatá opatření.
Co by mě zajímalo: zda a jakým způsobem Kancelář veřejné ochránkyně práv zajišťuje zpětnou kontrolu těchto opatření a jejich funkčnosti v daných zařízeních.
Jinými slovy: následuje po tom obrovském úsilí vloženém do systematických návštěv ještě nějaké sledování daných zařízení po roce či dvou?
A existuje nějaká obdobná, systematická komunikace se zřizovateli?

Odpověď 21.9.2018

Máme možnost vydat se do stejného zařízení na následnou návštěvu. Děje se tomu tak ale pouze v cca 5 % dříve navštívených zařízení. Je tomu tak zejména s ohledem na personální kapacity a také proto, že naši práci vnímáme jako preventivní monitoring. To znamená, že svůj úkol plníme tím, že „nezávislýma očima“ dohlédneme na zacházení v určitém zařízení, komunikujeme se zařízením, zprávu zveřejníme a využijeme pro účely souhrnné zprávy, ve které zobecníme zjištění a předložíme systémová doporučení. Pokud bychom měli dohlížet na plnění našich doporučení v již navštívených zařízeních, soustředili bychom se stále na ta samá zařízení a neměli bychom kapacitu navštěvovat zařízení nová, jichž jsou stovky. Zprávy jsou navíc veřejné, proto vymáhat doporučení ochránkyně mohou účinně nejen příslušné kontrolující orgány (krajský úřad, inspekce kvality MPSV apod.), ale také veřejnost.

** Další opatření**

  • po obrovském úsilí spočívajícím v návštěvě a komunikaci se zařízení není 5 % následných návštěv uspokojivé skóre - chybí však personální kapacity - žádost o personální posílení - úkolem nových kolegyň a kolegů bude právě provádění následných návštěv zařízení a vyhodnocování naplňování doporučení ochránkyně.
  • kancelář VOP je samostatná rozpočtová kapitola - čerpání norských fondů bude schvalovat rozpočtový výbor

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 1 rok

  • Předmět změněn z Zpětná kontrola kanceláře veřejného ochránce práv po systematických návštěvách - existuje? na Zjištění kanceláře veřejného ochránce práv po systematických návštěvách
  • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Čtyří roky ve sněmovně
  • % Hotovo změněn z 100 na 50

#2 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před 7 měsíců

  • Stav změněn z Nový na Řešit později

Také k dispozici: Atom PDF