Projekt

Obecné

Profil

Úkol #1380

otevřený

Úkol #2001: Praha 7

Web Prahy 7

Přidáno uživatelem Ondřej Profant před asi 9 roky(ů). Aktualizováno před více než 5 roky(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
04.05.2015
Uzavřít do:
01.09.2016 (více než 7 roky(ů) pozdě)
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:
Smlouva:

Popis

Praha 7 potřebuje nový web.

Zvolili jsme následující postup:

 1. Analýza potřeb, obecného chování návštěvníka a SEO (provedla http://www.visibility.cz/), připravil Pavel Zelenka
 2. VZ na technické řešení a design, připravil Ondřej Profant, Michael Štěpař (vedoucí OIT) a Pavel Zelenka
 3. Provoz, připraví a zajistí Michael Štěpař

V současnosti Pavel Zelenka a LEG finalizují smlouvu, aby šlo zakázku vypsat.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před asi 8 roky(ů)

 • Rodičovský úkol nastaven na #2001
 • Projekt změněn z zastupitelstvo hl. m. Prahy na Městské části Prahy

Řešen interně

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před asi 8 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před téměř 8 roky(ů)

 • Cílová verze nastaven na Měsíční plán 2016-08

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před téměř 8 roky(ů)

 • Uzavřít do nastaven na 01.09.2016

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před téměř 8 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před téměř 8 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před téměř 8 roky(ů)

V rámci zkušeností sepisuji dokument o soutěžení webu:

Webové stránky

Potřeba webové stránky či komplexnějšího portálu je velmi častá. Zároveň je opravdu velmi široký trh s nepřeberným množstvím technologii, které mohou náš problém vyřešit.

Slovníček pojmů

Výraz Překlad Význam
design vzhled obrazová předloha / nákres řešení / grafické detaily
wireframe drátěný model model rozkreslující rozložení prvků; neudává přesnou podobu, ale jen schéma
kódování - převedení návrhu do podoby HTML, CSS a JS, tím vzniká soubor spustitelný v prohlížeči, neobsahuje však pokročilou logiku (např. nejde editovat článek)
programování - psaní logiky webu, zde vzniká samotný informační systém napojený na databázi
maintenance - údržba software, připrava nových verzí např. z důvodů bezpečnostních chyb třetích stran nebo sladění s novou verzí operačního systému
integrace - integrace s dalšími informačními systémy
microsite - malá jednoúčelová stránka, např. představující jeden produkt / projekt
analytika - analytika návštěvnosti
CMS - content managment systém systém pro správu obsahu informační systém, který spravuje obsah na webu, tedy to co si představíme pod webovým portálem. Jako CMS se většinou označuje již hotový systém, který přizpůsobujeme našim potřebám.

Fáze 1: Promyšlení zadání

Zakázka se bude velmi lišit podle rozsahu a specializace projektu. Také budou silnou roli hrát vnitřní zdroje. Je dobré si důsledně promyslet, co vlastně chceme. Návodné otázky:

Návštěvník

 • Kolik návštěvníků očekáváte?
 • Jaký je typický návštěvník? Člověk hledající konkrétní informaci? Vašnivý čtenář článků? Uživatel nějakého konkrétního formuláře?
 • Odkud typický návšteník přichází? Sociální sítě? Vyhledávač? Přes konkrétní url?
 • Jaké zařízení pro přístup využívá?

Správa obsahu

 • Kolik editorů / přispěvatelů očekáváte? (např. každý odbor bude sám přispívat do své sekce)
 • Kolik práce zabere údržba obsahu?
 • Potřebuji vícejazyčný web? Nestačí např. jeden článek shrnující vše podstatné?
 • Chci odněkud automatizovaně přebírat informace? Odkud? V jakém stavu mám teď dané informace?
 • Jaký je typický obsah? Článek s fotkou? Fotogalerie? Článek obsahující specializovaný kód?
 • Budu převádět starý obsah?
 • Budu chtít více samostaných portálů (subdomén)? Na stejné technologii?

Životní cyklus projektu

 • Jak dlouho by řešení mělo fungovat?
 • Kolik by měla stát jeho měsíční údržba?
 • Budu potřebovat další rozvoj? (Za rok přibude zdroj informací, budu ho pak chtít integrovat?)
 • Jak budu řešení zálohovat? Centrálně se zbylými DB?

Technické otázky

 • Budu udržovat web separovaný anebo ho integruji s datovým skladem?
 • Chci řešení integrovat s nějakým IT ekosystémem?
 • Chci řešení provozovat sám?
 • Chcete řešení do budoucna významně rozvíjet?

Další

 • Pokud uvažujete o microsite, nestačila by vám normální stránka na vašem webu?
 • Má vaše instituce grafický manuál, kterému by měl design odpovídat?

Tyto otázky vám pomohou zoorientovat se v tom, co poptáváte. Většinou chcete jedno z:

1) Microsite
2) Jednoduchý web s články a několika statickými stránkami
3) Složitější web s více kategoriemi
4) Komplexní portál s množstvím datových zdrojů
5) Specializovaný portál, např. eshop, otevřená data, intranet, mapový

První 2 případy vyřeší jednoduchá objednávka v řádu max. desetitisíců korun. Stačí mít jednoho dodavatele, popsat mu co chcete a on vám to dodá.

Třetí možnost může být stejná jako první. Avšak mnohdy se spíš podobá možnosti 4, což je případ, který budeme rozebírat ve většině této kapitoly.

V možnosti 5 hraje významnou roli konkrétní zaměření. Např. eshopů je celá řada, ale např. opendatové portály jsou víceméně 2.

Dále se zaměříme na řešení 3 a 4. Samozřejmě postřehy jsou obvykle univerzálně použitelné.

Fáze 2: Příprava zakázky

Musíme si uvědomit, že zde máme několik de facto samostaných úloh (dle rozsahu):

 1. Analýza potřeb
 2. Příprava designu
 3. Vytvoření / přizpůsobení informačního systému (CMS)
 4. Provoz

Mnohdy se vyplatí každou z těchto fází řešit odděleně. Někdy lze některé spojit.

Analýza potřeb

Toto je velmi složitá část. Málokterá instituce má kvalitně zpracované své potřeby, procesy apod. Navíc uživatelé obvykle mají představu o tom co se jim nelíbí, ale už ne o tom, co by chtěli (jaké jsou možnosti).

Rozhodně je třeba:

 • mít sitemap současného řešení
 • mít shromažděnou poptávku po funkcionalitách jednotlivých stakeholderů

- analýzu návštěvníků

Příprava designu

Fáze 3: Převzetí a údržba

Tvorba webu:

Aktéři / stakeholders:

 • běžní tvůrci obsahu webu (zainteresovaná pracoviště)
 • hlavní tvůrce mediálního / PR obrazů (odbor komunikace apod)
 • správce IT
 • Firma zabývající se zvyšováním návštěvnosti, přístupnosti, SEO apod. Tato firma není doavatelem technického ani designového řešení. Z případné soutěže musí být vyloučena.
 • Firma zabyvající se technickou realizací (programováním)
 • Firma zabývající se designem

Postup

Obecně: S jakýmkoliv dodavatelem je třeba mít smlouvu včetně dodatečných úprav na základě zpětné vazby.

 1. věcné požadavky posbírány v tabulce - provede úřad
 2. zákoné požadavky na web
 3. spracování studie požadavků na web v živé komunikaci s úřadem (exekutiva, radní), kroky: a) analýza klíčových slov b) audit referenčních webů c) technických SEO požadavků d) přiřazení váhy požadavkům z bodu 1) e) zpracování analýzy
 4. představit analýzu širší samosprávě (komise, výbor)
 5. IT zpracuje technické požadavky
 6. Vysoutěžení / poptání designu
 7. Vysoutěžení / poptání technické realizace
 8. Sladění obou části řešení, vypořádání požadavků

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před téměř 8 roky(ů)

 • Cílová verze změněn z Měsíční plán 2016-08 na Měsíční plán 2016-09

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před více než 7 roky(ů)

 • Cílová verze změněn z Měsíční plán 2016-09 na Měsíční plán 2016-10

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před více než 7 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 0 na 70
 • Stav změněn z Čeká se na podatele na V řešení (diskutuje se)

Výběrové řízení pokračuje. V úterý 3. 1. 2017 výběrová komise snad dokončí první kolo. 2. kolo je pouze cena, čili by mělo být rychlé.

Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před téměř 6 roky(ů)

 • Cílová verze smazán ( Měsíční plán 2016-10)

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před více než 5 roky(ů)

 • Přiřazeno smazán (Ondřej Profant)

Také k dispozici: Atom PDF