Projekt

Obecné

Profil

Akce

Podání #13586

uzavřený

Zavedení systému Car-Pass v České republice jako řešení problematiky stáčení odometrů

Přidáno uživatelem Ondřej Polanský před více než 4 roky(ů). Aktualizováno před téměř 4 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
03.09.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Východiska:

1) Dopravní tým chce aktivně informovat lidi z regionů a taktéž širokou veřejnost o potřebě zavést jednotný systém pro kontrolu vozidel, který by výrazně omezil podvody s omlazováním vozidel včetně stáčení odometrů. V současné době funguje tým za pomoci dobrovolníků téměř zdarma.

2) Řešením problémů se stáčením odometrů by měla být implementace jednotného evropského systému Car-Pass, který již byl zaveden a úspěšně funguje v několika evropských zemích.

3) Nejhorší situace je v oblasti prodeje ojetých vozidel, kdy kupující nemá jistotu, kolik má jím vybrané vozidlo najeto kilometrů či v jakém je celkovém stavu.

4) Dopravní tým se pod vedením poslance Ondřeje Polanského touto problematikou zabývá již od začátku dubna 2018 a navrhuje komplexní řešení pro Českou republiku. V květnu byl pod Ondřejovou záštitou uspořádán kulatý stůl k této problematice, kde byli přítomni zástupci z různých sektorů. Na 5. září je plánován seminář, který organizuje Ondřej Polanský pod záštitou podvýboru pro dopravu, pozván je i zahraniční expert na systém Car-pass Michael Peelman (Belgie) a europoslanec Tomáš Zdechovský, který se problému věnuje dlouhodobě na půdě Evropského parlamentu.

Cíle:
1) prorazit s tímto tématem a propagovat toto téma jako jedno z hlavních nedořešených problémů, které si Piráti vzali za své konečně vyřešit
2) vypracovat přímo legislativní návrh na zavedení systému Car-Pass
3) najít podporu pro “pirátské řešení” napříč stranami – tak aby bylo ve sněmovně průchodné
4) pravidelné výstupy k tématu
5) mít konkrétní návrh na technické zabezpečení fungování tohoto systému – řada IT systémů veřejné správy funguje se značnými obtížemi, hlavně v začátcích, lidé od Pirátů očekávají že tohle změní

Nástroje k dosažení cílů:

1) konference v Poslanecké sněmovně 5. 9. 2018 14 -16.30 pro cca 40 lidí - nyní přihlášených
2) propagace výstupů z konference
3) výjezdní zasedání – shrnutí dosavadní strategie, podněty a výstupy ze sněmovní konference

Rozpočet: - celkový 22 tis.Kč
- detailní rozpis: viz obrazová příloha 1


Soubory

rozpocet-1.png (112 KB) rozpocet-1.png obrazová příloha 1: detailní rozpočet projektu Ondřej Polanský, 03.09.2018 11:39

Aktualizováno uživatelem Lukáš Černohorský před více než 4 roky(ů)

Pro.

Aktualizováno uživatelem Jan Lipavský před více než 4 roky(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Lukáš Kolářík před více než 4 roky(ů)

pro

Aktualizováno uživatelem stepan rattay před asi 4 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 100

Aktualizováno uživatelem daniel pecha před téměř 4 roky(ů)

  • Přiřazeno změněn z stepan rattay na Ondřej Polanský
  • Stav změněn z Nový na Dokončen
Akce

Také k dispozici: Atom PDF