Projekt

Obecné

Profil

Podání #13532

Oznámení - reorganizace - poslanecký klub

Přidáno uživatelem Lukáš Kolářík před 9 měsíců. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
31.08.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážená kontrolní komise

V souvislosti s § 6 odstavec 2 Pravidel hospodaření, oznamuji nasledující událost.

Výběrová řízení
(1) Na zakázku s celkovými náklady nad 100 000 Kč musí tým vypsat veřejné výběrové řízení ve dvou fázích:

V zadávací fázi zveřejní hospodář týmu zadání, které obsahuje požadavky na nabídky a způsob výběru vítěze takovým způsobem, aby kritériím hodnocení mohli uchazeči přizpůsobit své nabídky. Zpravidla také aspoň tři dodavatele osloví nebo zjistí jejich nabídky. Proti zadání lze podat podnět k nápravě nadřízenému orgánu, ledaže výběrové řízení probíhá za standardních podmínek, které nadřízený orgán schválil.
V hodnotící fázi vybere hodnotitel vítěze z nabídek, které obdrží. Nestačí-li hodnocení podle nabídkové ceny, hodnotící komise musí být sestavena nejméně ze tří odborníků způsobem schváleným v zadávací fázi. Rozhodnutí o hodnocení lze přezkoumat na základě stížnosti,1) která nemá odkladný účinek.
(2) Výběrové řízení na zakázku podle odstavce 1 se nevyhlašuje, pokud proběhl výběr jiným předepsaným způsobem nebo to nedává smysl (např. jde o místo obsazené volbou, rozšíření nájmu v jednom objektu, zakázka ovládané obchodní společnosti apod.). Použití této výjimky podléhá předchozímu souhlasu příslušného schvalujícího orgánu a musí být předem oznámeno kontrolní komisi.

https://redmine.pirati.cz/issues/13531


Související úkoly

související s kontrolní komise - Úkol #9304: Případy řešené kontrolní komisí s funkčním obdobím od r. 2018V řešení (diskutuje se)2018-07-21

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Novak před 5 měsíců

  • související s Úkol #9304: Případy řešené kontrolní komisí s funkčním obdobím od r. 2018 přidán

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Novak před 5 měsíců

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Za KK beru na vědomí.

Také k dispozici: Atom PDF