Projekt

Obecné

Profil

Úkol #12510

PSP - programový cíl #16818: Zasadit se o zpřehlednění systému dávek

Podnět: lidé s příspěvkem na péči 3. (i 4.?) stupně ale bez průkazů ZTP

Přidáno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let. Aktualizováno před asi 2 let.

Stav:
Řešit později
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
17.07.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ano
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

řízení na PnP a na průkaz ZTP je rozdílné, s rozdílnými kritérii

průkaz ZTP opravňuje k řadě výhod a slev

shrnuto podtrženo: jsou u nás invalidní důchodci bez ZTP (i ti s III.st - bez možnosti pracovat)

to se týká dost často osob vážným duševním onemocněním

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 2 roky

  • Projekt změněn z _Backlog na Resort práce a sociálních věcí

#2 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

  • Rodičovský úkol změněn z #11137 na #16820
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
  • Tags nastaven na tym-MPSV, klubik-ochrana

#3 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před více než 2 roky

Jde o nárok dle par. 36 zákona 329/2011 Sb.

§ 36
(1) Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na
a) vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

(2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na
a) výhody uvedené v odstavci 1,
b) bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
c) slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

(3) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na
a) výhody uvedené v odstavcích 1 a 2,
b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
c) bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

#4 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

  • Rodičovský úkol smazán (#16820)

#5 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

  • Rodičovský úkol nastaven na #16818

#6 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před asi 2 let

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Řešit později

Také k dispozici: Atom PDF