Projekt

Obecné

Profil

Úkol #11540

Úkol #11137: Podněty k sociální (i zdravotní) problematice

podnět občana: zákon o eutanázii

Přidáno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců. Aktualizováno před 18 dnů.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
05.06.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

30%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ano
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Opět se vrací návrh zákona o eutanázii

předložila jsem argumentaci členské základně

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=637&t=41912

Věcná podstata:
¨
Návrh Zákona o důstojné smrti je z roku 2016:
tisk 820, http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=820

pozice zastánců
CÍLE ZÁKONA
1) posílit svobodu a jistoty jedince
2) vnést pravidla do této vysoce citlivé a privátní oblasti
3) zvýšit důvěru mezi pacienty, lékaři, příbuznými, státními orgány

PRINCIPY
1) člověk je odpovědný za svůj život a má právo jej ukončit – v případě, že toho není schopen, má mít právo o to požádat lékaře
2) lékař je při své práci zásadně usměrňován zájmem pacienta a svojí profesní etikou
3) kroky lékaře k ukončení života – eutanázie (aktivní, pasivní) musí být písemně zdokumentované a zpětně přezkoumatelné
více na: http://eutanazie-dobrasmrt.bluefile.cz/ ... agraf&id=1

pozice odpůrců
Vladimíra Bošková, bývalá členka výboru pro lidská práva a biomedicínu:
1) Nedostatečné právní řešení nepřímé - pasivní eutanázie, resp. nezahájení či ukončení život udržující léčby a péče. V západních zemích se život udržující (prodlužující) péče (kardiopulmonál. resuscitace, umělá podpora dechu, ledvin, antibiotika, umělá výživa a hydratace aj.) primárně odvíjí od přání nemocného, ev. jeho rodiny či zástupce pacienta ustaveného soudem (spory řeší soud). U nás - přes zákonnou garanci práva na urgentní či intenzivní péči (bohužel bez potřebného upřesnění) - došlo díky doporučení České lékařské komory č. 1/2010 (rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní) v praxi k výraznému oslabení práva pacientů "v terminálním stavu" na možné prodloužení života. Sice se v doporučení mihne pojem přání pacienta a přítomnost rodiny, ale celkově tento text směřuje k předčasnému odpírání život udržujících výkonů (se soudním přezkumem se nepočítá). Díky tomu jsou pacienti rychle vyhošťováni z nemocnic a zpravidla končí v LDN či hospicovém zařízení, kde při vstupu musejí podepsat, že zde žádnou intenzivní péči nedostanou.
2) Terminální stav je v textu ČLK koncipován vágně, potenciálně pro libovolně široký okruh pacientů, přitom pacient, který může zemřít do týdne, se může při dobré péči dožít např. dalších tří let.
3) Zákonodárci by neměli začínat od konce - od aktivní eutanázie, ale měli by zkvalitnit v zákoně o zdravotních službách práva pacientů na ARO/JIP, v nemocnicích, ošetřovatelských ústavech, hospicových zařízeních, LDN, např. rozhodování lékařů v intenzivní péči podrobit shodným paragrafům, jež existují v západních zemích, ošetřovatelské a obdobné ústavy podrobit intenzivnější státní kontrole (úroveň péče), zvýraznit práva těchto pacientů.

média:
https://www.respekt.cz/tydenik/2007/46/ ... e-pokuseni
https://zpravy.idnes.cz/seminar-eutanaz ... domaci_jkk
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/48/ ... -taji-dech

studie:
Komparace ve světě -Eutanazie a pomoc při sebevraždě-9/2005, Parlamentní studie ČR
http://milanhamersky.cz/download/eutanaziePI.pdf

Komparace v EU -Ochrana ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI v posledných fázach života-2/2014, Parlamentní studie SR
http://milanhamersky.cz/download/PravoN ... ne2014.pdf

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Soňa Pohanková
  • Cílová verze nastaven na První rok ve sněmovně
  • Zobrazit v nabídce změněn z Ne na Ano

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 7 měsíců

Schůzka k tématu s M. Hamerským - v evidenci lob. kontaktů

#3 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 6 měsíců

nemohu se bohužel 14.6. zúčastnit kulatého stolu, zastoupí mne Z. Freitas. poslankyně paní Procházková předloží překlad holandské verze zákona, který je už prověřený v praxi - verze "Zákona o důstojné smrti" z r. 2016 obsahuje více míst, která by bylo nutné upravit

#4 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před 6 měsíců

  • % Hotovo změněn z 20 na 30

14.6. -
Z. Freitas - účast na kul. stole -

od Min. zdrav: jako první krok: využívat institut předběžně vysloveného přání (takto v Německu) - ale: chybí registr předem vysloveného přání- třeba jej zřídit, par 36 o zdrav službách - tam by to šlo

V. Procházková nechala přeložit holandskou verzi zákona, navrhuje tuto verzi použít jako výchozí pro přípravu zákona o důstojné smrti.

SPD: proti - aby se takto neřešily ekonomické problémy lidí

ODS (Benda) proti

#5 Aktualizováno uživatelem matous vanca před 27 dnů

  • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

Také k dispozici: Atom PDF