Projekt

Obecné

Profil

Úkol #11503

PSP - programový cíl #16816: Podpora terénní péče, fungující zdravotně-sociální pomezí a navazující služby

PSP - střednědobý cíl #11137: Přispět k lepšímu nastavení zdravotně sociálního pomezí v sociálních službách

Podnět občana: odlišné vykazování totožných úkonů v sociálních a zdravotních službách

Přidáno uživatelem Olga Richterová před asi 3 let. Aktualizováno před téměř 2 roky.

Stav:
Řešit později
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
04.06.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

10%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ano
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

V nemocnicích se vykazuje ošetřovatelský den a v sociálních službách (např. domovech pro seniory) se vykazuje každý výkon samostatně.

V kostce:
1) sestry v odbornosti 918 a 925 nemají takové kompetence jako zdravotní sestry v nemocnici. V důsledku omezených kompetencí je pak i problém ohledně "zneužívání” rychlé záchranné služby - např. napichování kanyly a následná infuze už není v kompetencích zdravotní sestry v sociálních službách a při dehydrataci (když uživatel tři dny odmítá tekutiny i stravu a poskytovatel udělal maximum - úprava stravy, nutridrinky aj.) je proto nutná RZS. Další konkrétní příklad: výkon 06637 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu. Sestra může tento výkon vykazovat jen 14 dní a to jednou za život. Bohužel uživatelé, kteří trpí demencí a není v jejich silách udržet nové poznatky natož činnost jako je aplikace inzulínu, to potřebují trvale. takže sestry jim inzulín aplikují osobně, ale nemohou jej vykazovat.

2) Na každý výkon má zdravotní sestra v odbornosti 918 určitý časový rámec - příklad z podávání léků: jedna zdravotní sestra má často na starost 54 uživatelů, ale vykazuje například podávání léků jen u 18 uživatelů. Na tento výkon má u každého uživatele 10 minut, takže ranní podávání léků per os jí u 18 uživatelů zabere 180 minut. Léky se podávají 3x denně, takže z 12 hodinové služby jí jen podávání léků dle výkazů zabere 9 hodin práce.

3) Zdravotní sestry v odbornosti 918 a 925 jsou často nucené dělat i výkony, které by neměly (ač zdravotní sestry v nemocnici tyto úkony běžně provádějí) a tím pádem je nemohou ani vykázat pojišťovně. Viz výše.

4) nedostatek personálu. Např. na 12 hodinovou noční službu je na 250 uživatelů pouze 1 zdravotní sestra!

Příklad z praxe:

Pracovní den zdravotní sestry v odbornosti 918 dle vykazování
3x denně podávání léků 18 uživatelům per os výkon 06621 = 9 hodin
výkon č. 06611 Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry = 1 hodina
výkon č. 06629 Péče o ránu (čas dle velikosti rány od 10 minut po 30 minut) jelikož většina našich uživatelů mají IV. příspěvek na péči tak sestry mají několik převazů za den = cca 1 hodina

Není to ani ⅓ práce co zdravotní sestra udělá, ale více už vykazovat nemůže.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

  • Rodičovský úkol změněn z #11137 na #16816
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#2 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

  • Rodičovský úkol změněn z #16816 na #11137
  • Tags nastaven na klubik-ochrana, tym-MPSV

#3 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 2 roky

  • Cílová verze nastaven na 2019/04-05 Sprint
  • Přiřazeno změněn z Pirát sonaval na Olga Richterová

#4 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před asi 2 let

  • Cílová verze změněn z 2019/04-05 Sprint na 2019/05-06 Sprint

#5 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před téměř 2 roky

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Řešit později

#6 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před téměř 2 roky

  • Cílová verze smazán (2019/05-06 Sprint)

Také k dispozici: Atom PDF