Projekt

Obecné

Profil

Akce

Úkol #11451

otevřený

Elektronická přihláška

Přidáno uživatelem Martin Kučera před asi 4 roky(ů). Aktualizováno před asi 2 měsíce(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
Nové systémy a jiné experimenty (nespec.)
Začátek:
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Smlouva:

Popis

Na základě komunikace s Martinem Rejmanem tímto oficiálně vznáším žádost o vytvoření elektronické přihlášky v rámci aplikace Nalodění.


Související úkoly

související s administrativní odbor - Úkol #2156: Evidence členůV řešení (diskutuje se)09.09.201525.09.2016

Akce
související s Technický odbor - Podání #17992: Źádost po poskytnutí informací o stavu projektu Elektronická přihláška a zadávací dokumentaceDokončen15.02.2019

Akce

Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před asi 4 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Martin Rejman
 • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele

Pole přihlášky vyplní sám uživatel, a to v nalodeni.pirati.cz. Definice polí dle PDF dokumentu přihlášky zde : https://wiki.pirati.cz/ao/sablony/start#clenska_prihlaska

Dále návrh postupu:

na přijímací schůzce člena předsednictvo sdružení ověří, že vyplněné údaje souhlasí s údaji na občanském průkazu, a toto potvrzení vyplní rovněž v Nalodění, kam doplní i datum schválení přihlášky a další potřebné údaje.

Následně bude Administrativnímu odboru k dispozici export potvrzených přihlášek, se kterými bude možnost dále pracovat, např. je nahrát do evidence členů (dávkově, např. jednou za týden).

Cílem je sejmout tuto administrativu z koordinátorů, a automatizovat proces.

Data o přihlášce nezůstávají trvale uložena v nalodění, po předání přihlášky ke zpracování jsou tato data odstraněna, jejich další evidence v Nalodění není nutná.

Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před asi 4 roky(ů)

Dále po diskusi s Martinem Kučerou:

 • bude potřeba PDF tisk přihlášky - k podpisu a následné archivaci
 • hlasování pro přijetí - ideální by bylo , aby členové předsednictva mohli hlasovat přímo v aplikaci. Pokud někde hlasuje NE, musí mít textové pole pro zapsání zdůvodnění
 • tím bychom měli automaticky i datum hlasování o přijetí
 • datum platby příspěvku by se mohlo načítat z banky
 • když máme všechny tři datumy, může se to propsat do people.pirati.cz
 • datum vzniku členství je pozdější z dat (platba, hlasování)
 • zadáváme i datum příští platby ... to je vznik členství plus jeden rok.

Po propsání do People se část C odstraní a zůstává pouze na papírové přihlášce.

Po propsání do people bude avizováno SPrávci evidence, který potvrdí vznik členství tím, že překlopí "příznivce" na "člena" v DB People a forum.pirati.cz.

Tím proces e-přihlášky končí.

Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před asi 4 roky(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Čeká se na řešitele

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 4 roky(ů)

 • související s Úkol #2156: Evidence členů přidán

Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před téměř 4 roky(ů)

 • Projekt změněn z Technický odbor na 152

Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před více než 3 roky(ů)

 • související s Podání #17992: Źádost po poskytnutí informací o stavu projektu Elektronická přihláška a zadávací dokumentace přidán

Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno na setkání s AO 12.3.:

https://mrak.pirati.cz/apps/onlyoffice/47833?filePath=%2FTechnick%C3%BD%20odbor%2Fzapisy%2FSetkani_ao_olomouc_12.3..docx

 • samostatná aplikace
 • žadatel o členství se přihlašuje pomocí SSO tak, abychom již k přihlášce věděli systémovou identitu
 • variabilní symbol pro platbu členských příspěvků bude DB číslo přihlášky (generuje people.pirati.cz), pro již existující členy to bude ID uživatele z fóra (účet na fóru tedy nemusí existovat před zpraováním přihlášky

Proces vyplňování přihlášky:

 • žadatel vyplní online formulář
 • na základě vyplněných údajů si uchazeč stáhne vyplněnou přihlášku, kterou vytiskne, podepíše a nahraje zpět.
 • v tento moment jsou v aplikaci vyplněny všechny tři části A,B i C přihlášky.
 • příslušné předsednictvo hlasuje o přijetí člena:
  • online v aplikaci - hlasující přímo zaznamená svoje stanovisko
  • na fyzické schůzi - hlasující následně zaznamená svoje hlasování do online aplikace
  • (výše uvedené možnosti je třeba formalizovat vyhláškou)
 • je třeba archivovat hlasy a výsledek hlasování (veřejné hlasování)
 • nyní se přihláška přenese do people.pirati.cz, v prihlaska.pirati.cz se po zpětném potvrzení a kontrole hashe záznam maže.
 • aplikace people.pirati.cz vygeneruje variabilní symbol a zasílá email s platebními instrukcemi žadateli
 • aplikace People čeká a kontroluje, kdy dojde k zaplacení členského příspěvku:
  • hledá se přesná shoda variabilního a specifického symbolu
  • platby s neznámými symboly se vrací automaticky zpět odesílateli s poznámkou , že platba nebyla rozpoznána (platí i pro stávající členy při platbě ročního příspěvku)
  • zaznamená se datum platby členského příspěvku
  • datum vzniku členství je datum úhrady čl. příspěvku (přičemž variabilním symbolem je ID generované až po přenesení přihlášky do People) ... tj. nenastane situace dřívější úhrady (v tom případě by bylo datum vzniku členství stanoveno datem odhlasování)
 • fyzická archivace - viz bod níže
 • žadatel je vyrozuměn aplikací people.pirati.cz o dokončení procesu a datum vzniku členství.
 • originál přihlášky bude zaslán do Registru smluv, PKS vytvoří kopii, kterou bude pro vlastní potřebu archivovat na bezpečném a uzamykatelném místě

Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před více než 2 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z Martin Rejman na Lucie Spáčilová
 • Projekt změněn z 152 na Technický odbor

Asi bude rovněž zajímat Petra Viletu :-)

Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před více než 2 roky(ů)

Aktualizovala bych o propojení s lide.pirati.cz.
A doplnila, že zasláním přihlášky do Registru smluv se nemyslí, zaslání poštou.

Aktualizováno uživatelem Jan Hamal Dvořák před asi 2 roky(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Začátek smazán (01.06.2018)
 • Cílová verze nastaven na Zásobník
 • Přiřazeno smazán (Lucie Spáčilová)
 • Projekt změněn z Technický odbor na Rozvoj technických systémů
 • Fronta změněn z Podání na Dlouhodobý úkol

Budeme se tím zabývat při plánování projektů na příští rok.

Aktualizováno uživatelem Jan Hamal Dvořák před téměř 2 roky(ů)

 • Kategorie nastaven na Nové systémy a jiné experimenty (nespec.)

Aktualizováno uživatelem Jan Hamal Dvořák před téměř 2 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Jan Bednařík
 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)
 • Fronta změněn z Dlouhodobý úkol na Úkol

Uživatel si normálně zažádá v Nalodění, čímž se mu nastaví příznak "chce být členem", na základě kterého uvidí checklist a zařadí se k vyřízení v Lidé pro součinnost předsednictva či AO. Proces na straně Lidé je třeba analyzovat ve spolupráci s AO. Jediná problematická část je sledování cesty fyzické přihlášky.

Aktualizováno uživatelem Jan Hamal Dvořák před 7 měsíc(ů)

 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Cílová verze smazán (Zásobník)
 • Kategorie smazán (Nové systémy a jiné experimenty (nespec.))
 • Projekt změněn z Rozvoj technických systémů na Zásobník rozvojových požadavků

Aktualizováno uživatelem Jan Hamal Dvořák před 6 měsíc(ů)

 • Kategorie nastaven na Nové systémy a jiné experimenty (nespec.)

Aktualizováno uživatelem Jan Korbel před asi 2 měsíce(ů)

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 2 měsíce(ů)

Jan Korbel napsal (#note-16):

Přidávám link na stránku z 2016, na kterou jsem náhodou narazil:

https://wiki.pirati.cz/ao/prihlaska

To bylo jen tehdejší demo, jak by třeba mohl vypadat formulář elektronické přihlášky.
Plus pokus, jestli by s dostupnými wikiprostředky (když TO neměl kapacitu) nešlo z toho formuláře dostávat data, z nichž by se jednak vygenerovala vyplněná přihláška k tisku a podpisu, jednak by se to mohlo naimportovat do tehdejší databéze people a šetřit tak lidský čas strávený přepisováním přihlášek. Ale k tomu jsme se nedopracovali.

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před asi 2 měsíce(ů)

Elektronickou přihlášku máme součástí žádosti o členství v profilu. K úplné elektronizaci chybí odbourání potřeby podpisu. Kde se čeká na vyjádření právníka, jestli je dostačující, že přihlášku podá osoba přihlášená pirátskou identitou (a dříve či později s ověřenou totožností).

Akce

Také k dispozici: Atom PDF