Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #11396

PSP - programový cíl #16818: Zasadit se o zpřehlednění systému dávek

příspěvek na péči ve 3. a 4. stupni závislosti

Přidáno uživatelem Pirát sonaval před 9 měsíců. Aktualizováno před 23 dnů.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
11.04.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Popis

Vláda v květnu 2018 zamítla senátní návrh zvýšení příspěvku pro lidi, kterým náleží příspěvek ve 4. stupni (úplná závislost), na 19200,- Kč. Jde o tento tisk: 160/0, část č. 1/4
Novela z. o sociálních službách (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=160&CT1=0). Přijde ale i tak do Sněmovny.

Ideál by byl, aby každý dostal tolik podpory, kolik potřebuje. Dnes máme 3. stupeň, v němž lidé dostávají 8800,- Kč na péči, a ti, kteří potřebují péči neustálou, 24/7, jsou ve 4. stupni s 13200,- měsíčně. Anebo jsou v pobytových zařízeních, kde jsou náklady minimálně zhruba 20 tisíc na osobu měsíčně a neseme je také ve finále všichni.

Podrobnosti v anketním vlákně na fóru https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=563942#p563942

Příspěvek na péči 2018.pdf (487 KB) Příspěvek na péči 2018.pdf Olga Richterova, 18.09.2018 00:37

Dílčí úkoly

Mediální výstup #16528: I díky Pirátům bylo přijato významné zvýšení příspěvku na péčiDokončenOlga Richterova

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Olga Richterova před 5 měsíců

Argumentace zastánců zvýšení

Proč je potřeba návrh podpořit:

· Návrh se věnuje řešení obrovské, dlouhodobě neřešené mezery

· Lidé s postižením chtějí žít v domácím prostředí a tento návrh alespoň mírně zlepšuje jejich životní podmínky, i podmínky těch, kteří o ně pečují

· Současné nastavení systému tlačí lidi s postižením do pobytových zařízení ústavního typu, kde mají zajištěnu veškerou základní péči. Nemohou však svobodně nakládat se svým životem

· Naprostá většina lidí s postižením a seniorů se zdravotními komplikacemi nemá o život v nákladných zařízeních ústavního typu zájem a současně pro ně a jejich pečující rodinné příslušníky nejsou vytvořeny odpovídající podmínky

· Do této situace se během života může dostat kdokoliv z nás. Ať již budeme o někoho blízkého pečovat nebo bude pečováno o nás

Kdo jsou lidé ve IV. stupni závislosti, kterým je změna určena:

· jsou to lidé, kteří, aby vůbec přežili, prokazatelně potřebují minimálně několik hodin přímé péče denně. Jedná se o úkony jako přesuny z lůžka na vozík, osobní hygiena, oblékání, stravování a další

· jsou to lidé, kteří nechtějí nic víc, než normálně žít běžným, srovnatelným způsobem života

· ve IV. stupni jsou lidé, kteří dle posudku běžným způsobem nezvládají 9-10 z těchto deseti základních potřeb: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost

· zvýšení příspěvku na péči jim umožní rozšíření péče každý den přibližně o 1,5 hodiny

· současný příspěvek jim vystačí na 4 hodiny denně, což je přivádí do neřešitelných situací

Samotné přijetí tohoto návrhu však nestačí. Je pouhým zmírněním nejkřiklavějších nespravedlností a důvodů chudoby lidí s postižením a pečujících. Česká republika ratifikovala Úmluvu OSN o právech lidí s postižením. V článku 19. Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti se jasně hovoří o tom, že lidé s postižením mají mít možnost si na rovnoprávném základě s ostatním vybrat místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí.

Požadujeme zahájení debaty nad systémovými změnami v oblasti příspěvků na péči a podpory lidí s postižením. Návrh na zvýšení příspěvku na péči má celospolečenskou podporu, kterou aktuálně občané vyjadřují připojením se k výzvě poslancům za přijetí tohoto návrhu na webové stránce www.hlasujemepro.cz Za necelý týden od spuštění petice ji podpořilo již 6 300 občanů.

Asistence, o.p.s. poskytuje služby 250 lidem s postižením ve službách osobní asistence a sociální rehabilitace. 35 000 hodin osobní asistence ročně doplňuje podpora desítek lidí v samostatném životě v běžném prostředí včetně zaměstnání, bydlení a aktivit pro volný čas. Dlouhodobě usiluje o systémové změny. Úspěšná byla kampaň “Jedeme v tom s vámi” zaměřená na odstraňování bariér ve veřejné dopravě. Aktuální kampaň asistujeme.cz motivuje mladé lidi k asistování.

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterova před 5 měsíců

Komplexní dokument k problematice pečujících a PnP od Šárky Jindrové, 16.9.2018

#3 Aktualizováno uživatelem Olga Richterova před 3 měsíců

 • % Hotovo změněn z 20 na 50

13.11.2018 - Vypracování a podání dvou pirátských pozměňujících návrhů - k pobytové péči (http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=1650&o=8) a navýšení podpory ve 3. stupni závislosti (http://www.psp.cz/sqw/sd.sqw?cd=1646&o=8)

#4 Aktualizováno uživatelem Olga Richterova před asi 1 měsíc

 • Cílová verze nastaven na 2018 - Roční plán
 • % Hotovo změněn z 50 na 100

#5 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitasová před asi 1 měsíc

 • Tags nastaven na tym-MPSV, tym-zdravotnictvi, klubik-ochrana, petr-tresnak, socialni-davky
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Přiřazeno změněn z Pirát sonaval na Olga Richterova
 • Rodičovský úkol změněn z #11137 na #16820

#6 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před asi 1 měsíc

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
 • Cílová verze změněn z 2018 - Roční plán na 2018/11-12 Sprint

#7 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitasová před 23 dnů

 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Rodičovský úkol změněn z #16820 na #16818
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ano)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

Také k dispozici: Atom PDF