Projekt

Obecné

Profil

Akce

Stížnost #11384

uzavřený

Porušení PraH vedoucím FO a hodnotící komisí

Přidáno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů). Aktualizováno před asi 3 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
30.05.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Datum podání:
30.05.2018
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Kontrolní Komise

Odpůrce:
Fáze:
Rozhodčí nález vykonán
Organizační struktura:
Ne

Popis

Stížnost Kontrolní komise ve veřejném zájmu.

Stěžovatel: Kontrolní komise zastoupená Rostislavem Řehou
Odpůrce: Vedoucí FO Jaromír Beránek a hodnotící komise k verejnému výběrovému řízení na dodavatele účetních služeb ve složení Jaromír Beránek, štěpán Štrébl a Jakub Michálek

Vylíčení skutečností a popis porušení předpisů
Pirátská strana v zasoupení vedoucím FO Jaromírem Beránkem vyhlásila dne 2. ledna 2018 výberové řízení na dodavatele účetních služeb
(viz. https://forum.pirati.cz/oznameni-f595/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-dodavatele-ucetnich-sluzeb-t39018.html)
Součástí zadávací dokumentace (dále ZD) byly mimo další také následující povinné požadavky (následuje citace):

 • S vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouva na jeden rok s možností prodloužení.
 • Limit nákladů průběžně do CZK 20k (při prokázaných výborných referencích max. 25k) za měsíc bez DPH
 • Jednorázové náklady na vývoj aplikace ??? Kč (cenu nabídněte)
 • Svobodná licence: Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním všech příslušných smluv a všech děl uvedených v nabídce nebo vzniklých na základě a smluv. Souhlasíte s tím, že díla uvedená v nabídce (např. zaslané texty, obrázky apod.) i výsledná díla (na zakázku vyvinutý software, databáze) bude možné svobodně šířit za podmínek licence.
 • Alespoň dvouletá praxe ve vedení učetnictví, kterou uchazeč doloží uvedením kontaktů na 3 referenční zákazníky s objemem účetních případů aspoň 2⁄3 jako mají Piráti
 • Nabídky je možné zasílat do 31. 1. 2018, jméno vítěze bude oznámeno do 15. 2. 2018.

  Hodnoticími kritérii jsou:
  ○ cena - 20% váha (při ceně 20.000 Kč nabídka oceněna 10 body, každých
  1000 Kč úspory znamená 1 bod navíc, každých 1000 Kč navýšení 1 bod dolů)
  ○ cena vývoje aplikace - 20% váha (body budou uděleny komisí na základě
  porovnání cenové výhodnosti nabídek)
  ○ naplnění požadavků, rozsah a funkce online přístupu a variabilita nastavení -
  30% váha (bodové hodnocení udělí komise)
  ○ SLA a dostupnost kontaktní osoby - 30% váha (bodové hodnocení udělí
  komise)

  (konec citace)

Toto zadání výběrového řízení má následující vady:

 • spojuje dohromady dvě značně odlišné služby, dodávku účetních služeb a vývoj software, čímž značně zúžuje možný výběr nabídek a tedy i jejich konkurenci.
 • vedoucí FO sám v následující žadosti k RV (https://redmine.pirati.cz/issues/11086 ) uvedl (následuje citace): "Ukázalo se, že naše předpoklady při zadání výběrového řízení nedostatečně zohledňovaly potřebu zajistit kvalitní podpůrnou infrastrukturu, zejména provoz serverů, hostingu, vývoj nového SW a nákup souvisejících licencí." (konec citace)

Hodnotící komise ve složení Jaromír Beránek, Štepán Štrébl a Jakub Michálek se následně dně 19.3. (na fóru ale ohlášeno až dne 25.4) vyhlásila jako vítěznou nabídku produktu 2k účetnictví od společností P&N Holding s.r.o. (dodavatel účetnictví a zprostředkovatel SW služeb) a SPIEW s.r.o. (vlastník SW) a to ve variantě "2k - zaplacení vývoje".

Tato nabídka (https://forum.pirati.cz/download/file.php?id=18950&sid=9d15f413c82c68af0c3597ae3e1de1f9) a její hodnocení hodnotící komisí má následující vady:

 • náklady jsou počítány na 8 let, tedy 8x tolik, kolik bylo deklarováno v ZD
 • nabídka neobsahuje požadovaný vývoj software, ale nabízí pouze službu (SaaS - Software as a service), tedy neco, co nebylo v ZD požadováno a ani nedovoluje užitý či nově vzniklý software používat pod Svobodnou licencí
 • uvedené reference v nabídce neobsahují objemy účetních případů ani délku spolupráce, tedy je nelze vyhodnotit
 • nabídka vůbec neobsahuje SLA, což bylo v ZD deklarováno jako 30% váhy rozhodnutí.
 • nabídka obsahuje povinnost uhradit nabízenou službu na 8 let dopredu, resp. nabízi spolufinancování projektu a nasledné dodávání služby po dobud 8 let zdarma, a to v hdnotě 1.390.000,- Kč. Přičemž firma dodavatele je společnost s ručením omezeným, tedy záruky za takovou investici jsou naprosto nedostatečné a hrozí ztráta této investice. Tato skutečnost je v přímém rozporu s péčí řádného hospodáře.
  • zveřejněný zápis z hodnocení se také naprosto liší od metody určené v ZD.

Nabídka tohoto dodavatele tedy měla být jednoznačně vyřazena pro nesplnění podmínek ZD. Trvání na naplnění podmínek ZD v nabídkách je základní a nepřekročitelnou nutností pro transparentní a nediskriminační výběrové řízení.

Poznámka k šetření: Druhá nabídka sice nebyla zveřejněna, ale dle dalších vyjádření vedoucího FO zřejmě také nesplňovala minimálně podmínku Svobodné licence. Tuto nábídku bude potřeba si při vyšetřování vyžádat a zhodnotit. V případě, že by také nesplňovala podmínky ZD, mělo být hodnotící komisí výběrové řízení zrušeno a vyhlášeno znovu s opravenou ZD (což se nestalo).

Přijatelnost stížnosti:
Stížnost je přijatelná, protože uvedené skutečnosti jednoznačně dokládají porušení předpisů Pirátské strany. O většině z výše zmínených vadách byli Jaromír Beránek a Jakub Michálek informováni na jednání RV 41/2018, přesto nezjednali nápravu.

Předběžný návrh usnesení:
Rozhodčí komise ruší pro nezhojitelné vady výběrové řízení na dodavatele účetních služeb z 2. ledna 2018 a konstatuje, že následné rozhodnutí Republikového výboru RV 41/2018 je tímto nulitní. Rozhodčí komise take konstatuje, že hodnotící komise při hodnocení tohoto VŘ porušila PraH § 6, nedodržela podmínky jeho ZD a způsobila tím Pirátské straně značnou škodu. Jaromír Beránek uhradí 2000 Kč, Štěpán Štrébl a Jakub Michálek uhradí každý 1000 Kč na náklady řízení RK. Jeromír Beránek, Jakub Michálek a Štěpán Štrébl se nesmějí po dobu 1 roku účastnit hodnotících komisí výběrových řízení Pirátské strany.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Fáze nastaven na Prošetřování kontrolní komisí
 • Stěžovatel nastaven na Kontrolní Komise
 • Orgán nastaven na Kontrolní komise
 • Datum podání nastaven na 30.05.2018
 • Přiřazeno změněn z Rosťa Řeha na 91
 • Fronta změněn z Podání na Stížnost

Navrh na předběžné opatření:
Republikový výbor zahájil dne 16.5.2018 na základě žádostí vedoucího FO Jaromíra Beránka (a na základě nespecifikovaných informací "z mumble") jednání "RV 41/2018 Záměr FO: Uzavření smlouvy na dodávky SW k účetnictví se společností SPIEW s.r.o." viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=41502. V tomto jednání požádal vedoucí FO o usnesení (následuje citace) "Republikový výbor souhlasí se záměrem uzavření smlouvy na účetní software (SaaS) na dobu 8 let a s náklady na tento záměr ve výši 1.390.000 Kč + DPH (tj. částka 14.480 Kč/měsíc + DPH), které budou podle dojednané smlouvy splatné ve třech splátkách do konce roku 2018 oproti dodání jednotlivých etap díla.". Toto jednání RV bylo ukončeno souhlasně a Jaromír Bernánek a Jakub Michálek přes vznesené připomínky stále dle indicií hodlají podepsat smlouvu s firmou SPIEW s.r.o., a technicky jim v tom nic nebrání (vedoucí FO použil formulaci "nechápu, co má KK společného se smlouvou na účetní software"). Podle posledních informací jednatel firmy hrozí, ze pokud se nepodepíše smlouva do konce tohoto týdne, tak nebude moct dodržet termíny plnění. V případě podpisu smlouvy by byla náprava této stížnosti téměř nemožná.

Proto žádáme RK o vydání a doručení následujícího předběžného opatřeni:

 • Rozhodčí komise zakazuje Finančnímu odboru a Republikovému předsednictvu do rozhodnutí této stížnosti uzavřít jakoukoliv smlouvu vzniklou na základě výběrového řízení na dodavatele účetních služeb ze dne 2. ledna 2018.

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 4 roky(ů)

Jsem pro vydání předběžného opatření.

Vzhledem k finančnímu a časovému rozsahu zakázky je na místě opatrnost.

Aktualizováno uživatelem Michal Ketner před více než 4 roky(ů)

Jsem taky pro předběžné opatření, protože situace je dle mě akutní a mohlo by dojít k vážnému poškození strany.

Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před více než 4 roky(ů)

Prosím o odkaz na usnesení KK a výsledek hlasování, že se připojuje k této stížnosti ve veřejném zájmu a že většinou rozhodla o postupu pomocí předběžného opatření, díky.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

Milus, muzes mi prosim ocitovat predpis, na zaklade ktereho chces to co chces, misto aby ses vyjadrila k meritu? Institut predbezneho opatreni je primarne o rychlosti.
(btw: mam k tomu souhlas 4 clenu z 5, protoze jeden nebyl online dostupny, ale neni to verejne. Mame tu ciste pro tebe hrat saradu a tvorit ho? RŘ me k tomu nikde nenuti.)

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 4 roky(ů)

Tady dokonce může za KK jednat jejím jménem zpravodaj.

Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před více než 4 roky(ů)

Možná mi vysvětlíte, jak vlastně odliším situaci, kdy Rosťa koná jako jednotlivec a podá stížnost, o které čistě teoreticky zbytek komise ani neví, protože prostě má tu technickou možnost coby člen KK (přístup do projektu evidence rozhodčích řízení), od stížnosti, která je řádně odsouhlasená a projednaná komisí jako kolektivním orgánem.

Poznámka ke zpravodajství: nemohu nijak vědět, že je Rosťa "zpravodajem", jestliže tato nově podaná stížnost neodkazuje na nějaký spis, kde mu zpravodajství bylo přiděleno.

§ 10 Stížnost
(2) Stížnost podává kontrolní komise ve veřejném zájmu, případně ji podává kontrolní komisi některým z uznávaných způsobů člen, registrovaný příznivec nebo organizační složka vlastním jménem; kontrolní komise do takového řízení přistoupí jako účastník řízení, vyžaduje-li to veřejný zájem.

 • neumím si představit naplnění tohoto odstavce bez veřejného usnesení a záznamu hlasování KK, vy ano?

*§ 12 Předběžné opatření

(2) Pokud je přijatelná stížnost doprovázena návrhem na předběžné opatření, pokusí se kontrolní komise telefonem nebo jiným rychlým prostředkem získat vyjádření ostatních účastníků řízení, nemůže-li to zmařit jeho účel. Důvodný návrh předběžného opatření neprodleně předá rozhodčí komisi, která se na něm usnáší.*

 • opět si neumím dost dobře představit jiné naplnění tohoto bodu, než že existuje písemný záznam s usnesením o rozhodnutí, že KK přistoupí k tomuto kroku

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 4 roky(ů)

Rosta byl mnou jakozto predsedkyni poveren jako zpravodaj, v ramci nasi interni komunikace byli s textem vsichni seznameni a vsichni jeho podobu odsouhlasili.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

Pridan souvisejici ukol v KK podatelne (viz vyse) na zadost Milus.

A Milus, odlisis to jednoduse - je to v textu zadosti napsano hned v uvodu, kolonka stezovatel (leda bys me chtela obinit z podvodu). Za KK (ale i za RK) jedna dle RŘ §23 (2) urceny zpravodaj.

Aktualizováno uživatelem Martin Arden před více než 4 roky(ů)

Jsem pro vydání předběžného opatření. Z opatrnosti z maléru.

Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před více než 4 roky(ů)

Michaela Skokanová napsal:

Rosta byl mnou jakozto predsedkyni poveren jako zpravodaj, v ramci nasi interni komunikace byli s textem vsichni seznameni a vsichni jeho podobu odsouhlasili.

Děkuji. Zatím tady tedy vidím, že 2 členové z 6 podpořili tuto stížnost. Z okolností vyplývá, že stížnost podává KK sama. Tedy někde musí být usnesení. Veřejně dostupné jako zápis. Teprve PAK ji podle mne může předsedkyně zadat nějakému zpravodaji.
Nemohu v této věci hlasovat, dokud se nade vší pochybnost neprokáže, že v této věci byla většina KK pro tento krok. Ať se alespoň dodatečně vyjádří do tohoto spisu.

Představte si, že by jeden člen RP nebo jeden člen RV přišel s podobným oznámením - a odkaz na usnesení či hlasování nikde. To by bylo křiku.

Jde o vážnou věc, takže prosím o dodržení řádného postupu.

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 4 roky(ů)

Miluš Kotišová napsal:

Michaela Skokanová napsal:

Rosta byl mnou jakozto predsedkyni poveren jako zpravodaj, v ramci nasi interni komunikace byli s textem vsichni seznameni a vsichni jeho podobu odsouhlasili.

Děkuji. Zatím tady tedy vidím, že 2 členové z 6 podpořili tuto stížnost. Z okolností vyplývá, že stížnost podává KK sama. Tedy někde musí být usnesení. Veřejně dostupné jako zápis. Teprve PAK ji podle mne může předsedkyně zadat nějakému zpravodaji.
Nemohu v této věci hlasovat, dokud se nade vší pochybnost neprokáže, že v této věci byla většina KK pro tento krok. Ať se alespoň dodatečně vyjádří do tohoto spisu.

Představte si, že by jeden člen RP nebo jeden člen RV přišel s podobným oznámením - a odkaz na usnesení či hlasování nikde. To by bylo křiku.

Jde o vážnou věc, takže prosím o dodržení řádného postupu.

Tak ještě jednou: není explicitně stanoveno, že se na tomto musí KK usnést, tudíž ve věci může jednat jménem KK zpravodaj dle § 23 RŘ. Usnášet se musíme my v RK.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

Milus, hlasuj nebo nehlasuj, je to zcela tvoje osobni odpovednost, KK splnila vsechno co mela (dokonce i hodne navic).

Aktualizováno uživatelem Martin Strupek před více než 4 roky(ů)

Hlasuji PROTI, protože vybraná nabídka vyhrála na základě kritérií a byla jednou ze 2 nabídek celkem. Představa, že se podaří magicky najít jinou firmu, která nabídne transparentní účetnictví a ještě ho napasuje na změť našich specifických potřeb a předpisů, mi nepřijde reálná. Primárně ctím presumpci neviny a nehledal bych za výběrem dané firmy zlý úmysl/pokus poškodit stranu či se osobně obohatit.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky(ů)

Ahoj, kontrolní komise porušila rozhodčí řád, podle kterého:

Pokud je přijatelná stížnost doprovázena návrhem na předběžné opatření, pokusí se kontrolní komise telefonem nebo jiným rychlým prostředkem získat vyjádření ostatních účastníků řízení, nemůže-li to zmařit jeho účel. Důvodný návrh předběžného opatření neprodleně předá rozhodčí komisi, která se na něm usnáší.

Kontrolní komise mě vůbec nekontaktovala s žádostí o vyjádření k jí namítaným vadám a moje veřejné vyjádření na jednání republikového výboru neuvedla ve svém návrhu, Rostislav rozhodl jako zpravodaj kontrolní komise zcela jednostranně. Proto zpochybňuji hlasování Františka Navrkala, Michala Ketnera a Martina Ardena, kteří hlasovali pro předběžné opatření, ačkoliv mi vůbec nedali možnost se vyjádřit a tím porušili veškerá pravidla nestranného posuzování věci.

Smlouva se dosud stále vyjednává, Rostislav o tom velmi dobře ví, protože na přípravě textu se podílí jeho kamarád Lukáš Jansa, takže úplně v pohodě mohl požádat o moje vyjádření, ale neudělal to a prezentoval tuto kauzu jednostranně. Já jsem o tomto jednání vůbec nevěděl a dozvěděl jsem se to úplnou náhodou.

Žádám, aby mi rozhodčí komise dala možnost se vyjádřit k podané stížnosti, když už to Rostislav jako zpravodaj protiprávně neudělal a věc prezentoval jednostranně, a teprve následně hlasovala o návrhu kontrolní komise.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

Martin Strupek: Jde prave o to, ze nabidka nevyhrala na zaklade kriterii (tedy ne za zaklade tech, ktera byla vyhlasena). Kriteria byla upravena ex post az v prubehu vyhodnocovani hodnotici komisi, coz je ve vyberovem rizeni nemozne, diskriminoval bys tim vsechny, co se vyberoveho rizeni nezucastnili, protoze ty puvodni neupravene nemohli splnit. Vse je uvedeno vyse ve stiznosti.

Jakub: Na to jsem odpovidal presedovi RK kdyz jsem ho o zadosti informoval. Byl jsem opravnen se domnivat, ze by toto mohlo zmarit ucel pozadovaneho predbezneho opatreni, protoze v poslednim textu bylo jasne patrne, ze vas firma tlaci do toho podapsat to tento tyden. Kdyby se tak stalo, bylo by predbezne opatreni bezpredmetne a stiznost by se znacne zkomplikovala.
Lukas Jansa uz s vami od uterka nespolupracuje, Jaromir Beranek se vyjadril, ze KK do te mlouvy nic neni, ty ani Stepan Strebl jste nereagovali na pozvanku na nedelni zasedani KK. Toto opratreni ma pouze za ucel odvratit pripadnou skodu.

Aktualizováno uživatelem Martin Strupek před více než 4 roky(ů)

S ohledem na výše zmíněnou připomnku od Jakuba bych se chtěl pozastavit nad tím, že účastníci řízení nebyli podle všeho kontaktováni v souladu s řádem, což jsem považoval za samozřejmé. Proto bych chtěl, aby všichni účastníci dostali prostor se k celé kauze vyjádřit. V opačném případě nelze zaručit, že by rozhodnutí bylo správné a spravedlivé. Já osobně jsem si například sehnal vyjádření Štěpána Strebla, kteréžto jsem zohlednil ve svém zamítavém stanovisku.

Aktualizováno uživatelem Martin Arden před více než 4 roky(ů)

Jedna věc je pozastavit rozhodnutí, kde nyní bychom měli dát logicky prostor Jakubovi Michálkovi, aby se k věci vyjádřil a vysvětlil co se stalo či nestalo a nehrozí-li z toho v budoucnu potíže. Nadruhou stranu ale v situaci nezabřednout, nenechat se zbytečně napálit - řekněme ...od Rosti Řehy (bráno s rezervou). Lze celou věc vysvětlit a dát znovu co nejrychleji do pohybu? Navrhuji týden.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

Martine, nenechavej se ode me (nebo od toho Rehaka ;) napalit - v textu stiznosti mas vsechny potrebne odkazy, staci si je proste jen precist. Predpokladam, ze je toho schopen kazdy clen RK, jinak by na takovy post vubec nekandidoval...
Pokud bude RK schopna do tydne zaujmout stanovisko ke stiznosti, tak ja budu jen rad, uz me to stalo spousty hodin casu, ktery nemam. Jen podotykam, ze dosud jsem nevidel druhou nabidku (protoze nebyla zverejnena) a tudiz ji muzu hodnotit pouze z dohadu, cili si ji musim vyzadat.

Aktualizováno uživatelem Jan Novák před více než 4 roky(ů)

Abysme se tu hezky pozuráželi všichni, tak začnu tím, že kolega Strupek je dle mého názoru poměrně nedospělé dětátko, které někdo vodí za ručičku. Divil bych se, kdyby to co tu píše vůbec zvládl vyplodit sám. (Ne, fakt jako sorry, ale takovejhle přístup od člena RK s naprosto nerelavnatními argumenty/ na podruhé opičkování po Jakubovi - nic proti Jakubovi - to je fakt ostuda).

Miluško, ale to co chce je přece tady: https://redmine.pirati.cz/issues/11402

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky(ů)

Vzhledem k tomu, že s kontrolní komisí jednáme o smíru, prosím, aby rozhodčí komise posečkala do té doby, dokud sem kontrolní komise nevloží návrh smíru, který jsme dojednali minulou sobotu na jednání kontrolní komise v Praze. Zároveň se ohrazuju proti tomu, aby mne Jan Novák jako člen kontrolní komise jakkoliv spojoval s Martinem Strupkem, protože jsem ho poslední půlrok neviděl ani s ním nekomunikoval, takže nerozumím, co mají tyto výpady ze strany člena kontrolní komise, který by měl být nestranný, znamenat. Předem díky!

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 4 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z 91 na František Navrkal

Vzhledem k rezignaci Miluš Kotišové tímto konstatuji, že navrhované předběžné opatření bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovala většina členů rozhodčí komise.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

Zdravim RK, omlouvam se za prodleni, doplnil jsem vsechny dosud projednane skutecnosti do vyse propojeneho ukolu v sekci KK - https://redmine.pirati.cz/issues/11402

Jsem k dispozici k pripadnym upresnenim nebo dotazum.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky(ů)

Účastníci řízení se dohodli na smíru. Proto předkládám rozhodčí komisi následující návrh:

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise ve složení František Navrkal, Martin Arden, Michal Ketner, Martin Strupek a Robert Rameš rozhodla ve věci stížnosti kontrolní komise podané ve veřejném zájmu proti finančnímu odboru a republikovému předsednictvu ve věci výběrového řízení na dodavatele účetních a souvisejících služeb následovně:

Předložený smír mezi stranami řízení se schvaluje:

-Strany sporu konstatují, že v rámci výběrového řízení došlo k odchylkám od zadávací dokumentace (doba 1 roku, cenový strop), přičemž hodnotící komise tyto nabídky nevyloučila.

 • Do budoucna se RP zavazuje v případech takto složitých výběrových řízení uspořádat tržní průzkum před vypsáním VŘ.
 • Ve smlouvě budou dojednány dostatečné záruky pro případ, že dodavatel neplní své povinnosti (např. SLA, insolvence) a smlouva je stále otevřena pro případné připomínky ke specifikaci.
 • KK bere zpět podanou stížnost.

Odůvodnění:

Dne 3.6. 2018 se na fyzickem zasedání KK sesli Rostislav Řeha, Michaela Skokanová, Ljuba Poláková a Karel Nejedlík s Jakubem Michalkem a probrali rozporovanou problematiku sporneho vyberoveho rizeni, které zajišťoval finanční odbor. Jde o poměrně složitou zakázku, u které bylo ve výběrovém řízení uvedeno, že po výběru nejvhodnějšího řešení bude nutné jednat s vybraným dodavatelem o smlouvě.

Jakub Michálek uznal, že výběrová komise byla nucena upravit některé parametry výběrového řízení, protože je považovala za nevhodné (například nacenění podle jednoho roku versus správné nacenění na 8letou celkovou dobu životního cyklu software), nicméně konstatoval, že vzhledem ke složitosti toto podmínky výběrového řízení připouštěly, neboť dávaly komisi možnost, nikoliv povinnost nabídku vyloučit. Kontrolní komise namítala, že takovým rozhodnutím se řízení stává netransparentní, mohlo potenciálně odradit některé dodavatele a bylo by lepší ho zrušit. Strany se 3. 6. dohodly, že správným řešením je u takto složitých zakázek pořádat tržní konzultace před tím, než se vypíšou. Finanční odbor následně zajistil doplnění všech požadavků do textu návrhu smlouvy. Vyjednávání je aktuálně ve stavu, že text smlouvy je téměř finální a ladí se Specifikace tak, aby pokryla skutečně všechny potřeby strany.

Požadavky zjištěné při projednávání byly rovněž zahrnuty do návrhu Specifikace. Republikové předsednictvo tedy plní svou část dohody. Souhlas kontrolní komise se smírem byl projeven zde, souhlas republikového předsednictva zde. Republikové předsednicto tedy žádá rozhodčí komisi, aby tento smír schválila. Republikové předsednictva nad rámec smíru na požadavek kontrolní komise rozhodlo, že budou zpracována podrobnější pravidla pro výběrová řízení. Schválením smíru rozhodčí řízení končí a pomíjí platnost uloženého předběžného opatření.

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

Zdravim RK.

Doplnil jsem do setreni KK (viz. https://redmine.pirati.cz/issues/11402#note-8 ) dalsi zjistene skutecnosti.

Na zaklade nich bohuzel musim konstatovat, ze KK pro puvodne predjednany smir nemela dost informaci. Sporne vyberove rizeni bylo soutezeno jako celek ucetnictvi+sw nadstavba, coz bylo Jakubem Michalkem na jednani KK oznaceno jako politicke rozhodnuti v zajmu konzistence jednotneho reseni. Jako vysledek tohoto vyberoveho rizeni pak ale nasledne byla akceptovana dilci smlouva na ucetnictvi, aniz by mela jakoukoliv vazbu na sw reseni (krome toho, ze jednim ze 4 moznosti predavani dokladu je moznost pres tento "2k"´sw). Tato dilci cast tedy vubec nebyla radne vysoutezena a puvodni spojeni do jednoho celku bylo evidentne zbytecne.

KK je nucena akceptovat fakt, ze pripadne zruseni teto smlouvy by strane zpusobilo velike problemy a tudiz nebude tuto variantu navrhovat. Ale trvame na konstatovani, ze vyberove rizeni na dodavatele účetních služeb z 2. ledna 2018 bylo proti nasim predpisum i obecnym pravidlum jak takovato vyberova rizeni vest, zejmena nutnost jednat transparentne, predvidatelne a nediskriminacne. Vysledek tohoto vyberoveho rizeni v zadnem pripadne nezarucuje nejlepsi mozny vysledek pro Piratskou stranu.

KK tedy navrhuje nasledujici body do smiru:

 • Smlouva "O poskytovani ucetnich sluzeb" s firmou P&N Holding s.r.o. nebyla radne vysoutezena a FO se uklada pripravit nejvhodnejsi termin a zopakovat vyberove rizeni na tyto sluzby nejpozdeji do 1 roku.
 • Vyberove rizeni samotne jakoz vsechny navazujici rozhodnuti stranickych organu vyjma uzavreni zminene smlouvy se rusi.
 • Jaromír Beránek, Jakub Michálek a Štěpán Štrébl se nesmí po dobu 1 roku účastnit hodnotících komisí výběrových řízení Pirátské strany.
 • Kontrolni komisi pozaduje nahradu na naklady rizeni 2000 Kc.

Prosim jeste o nalinkovani vyse zmineneho rozhodnuti RP o zpracovani podrobnějších pravidel pro výběrová řízení. Dekuji.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky(ů)

Ve vyberovem rizeni byla vysoutezena nabidka na ucetni sluzby a na provoz systemu, kterou podal pan Pokorny. Smlouva na ucetnictvi byla podepsana, protoze byly splneny vsechny podminky pro jeji podpis a vedeni ucetnictvi vyzaduji po strane pravni predpisy, jak jiste kontrolni komise vi. K zadnemu poruseni predpisu zde nedoslo.

Pokud jde o smir, na nemz jiz dohoda ucinena byla, je zavazna jako vnitrostranicka dohoda podle organizacniho radu a nebylo dojednano, ze pripousti zruseni. Tento prekvapivy uskok nemohu vnimat od Rostislava Rehy jinak nez jako neseriozni snahu, aby se jim vytvorena kauza tahla co nejdele.

Nikdo nic neukrad, vybrali jsme dodavatele, ktery byl nejlepsi a zvladne to udelat, akorat se Rostislavovi nelibi jeho reseni. To vsak nespada do kompetence kontrolni komise, ale je zodpovednosti vedouciho financniho odboru, ktery je k tomu zvolen celostatnim forem. Navrhuji proto, aby rozhodci komise stiznost zamitla nebo aby potvrdila jiz dojednany smir.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky(ů)

Zadam o svolani zasedani RK, kde bychom si to vyjasnili, a to v terminu do 15. 7. Dekuji

Aktualizováno uživatelem Rosťa Řeha před více než 4 roky(ů)

Jakube, zkus se prosim podivat nahoru do textu stiznosti, co stiznost napada.
Vyberove rizeni bylo vyhlaseno na celkove reseni (coz tam kritizujeme) z duvodu odpovednosti za nej (politicke rozhodnuti, abych te osobne citoval), byly podany 2 nabidky na celkove reseni a jedno z nich jste (po znacnych upravach zadani) vyhlasili za viteze.

Muzes mi rict, v kterem paraelnim vesmiru je podle tebe v souladu s predpisy nejprve v zadavacich podminkach chtit nejprve kompletni reseni a pak podepsat smlouvu jen na polovinu, kterou jsi samostatne vubec nesoutezil??
Kupodivu ses nam o tom na zasedani KK "opomel" zminit...

Nemam problem se sejit, ale do 11.7. jsem v Egypte, vypsal jsem tedy doodle. Kazdopadne to bude navysovat naklady rizeni, podotykam predem.

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 4 roky(ů)

 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Rozhodčí komise

Zápis ze zasedání:

Zasedání RK 2018-07-16

Přítomní:

RK:

 • František Navrkal
 • Martin Arden
 • Petr Springinsfeld
 • Robert Rameš

Ostatní:

 • Jaromír Beránek
 • Jakub Michálek
 • Karel Nejedlík

Zápis:

Začátek 19:09

Za KK se kvůli nemoci omlouvá Michaela Skokanová, která původně měla dorazit.

FN: Zahajuji zasedání a upozorňuji, že po celou dobu budu pořizovat zvukový záznam.

Stížnost #11384

JM: Nepřeji si, aby byl zvukový záznam zveřejněn.
RR: Navrhuji prohlásit jednání za neveřejné.
FN: Nevidím k tomu důvod, nebudeme probírat žádné citlivé informace.

Hlasování o prohlášení jednání za neveřejné:
PRO: Robert Rameš
PROTI: František Navrkal, Martin Arden, Petr Springinsfeld

JM: Chci ujistit, že zvukový záznam nebude zveřejněn.
FN: Bude zveřejněn pouze zápis.

FN: Jakub požádal o svolání zasedání, rád bych poprosil Karla o úvodní slovo, aby případ představil.
KN: Jaký je aktuální stav?
FN: K uzavření smíru podle zpravodaje KK nedošlo, pouze se projednával návrh. Smír RK předložil Jakub Michálek, já jsem si to ověřoval u Rostislava Řehy a ten mi uzavření smíru vyvrátil.
JM: Na schůzi KK jsme se dohodli na textu, který jsme pak odsouhlasili na RP. Rostislav pak jako zpravodaj chtěl od smíru odstoupit, protože vyšly najevo nové skutečnosti.
KN: Já žiju v domnění, že byl smír uzavřen.
RR: Smír měla předložit KK a RK ho potvrdit, nebo nepotvrdit
FN: KK nám nic nepředložila.
JM cituje zápis ze schůze KK, kde se případ řešil.
JM: A teprve po schválení smíru RP Rostislav odstoupil. Ve chvíli, kdy je to schváleno a předloženo RK, je to ale platné.
FN: KK nám ale nic nepředložila. Formulaci ve spisu KK považuji za spornou a vzhledem k tomu, že mi to pak Rostislav vyvrátil, nepřišlo by mi adekvátní teď říct, že se strany dohodly na smíru. Nevím, co se tu dělo na schůzi KK.
JM: Na schůzi jsme se dohodli na smíru, Rostislav měl text vložit na Redmine, ale trvalo mu to 14 dní. Pak jsme to odsouhlasili na RP a předložili RK. Rosťa to pak vyvrátil.
RR: Nemůžeme nic rozhodnout, pokud nám KK nic nepředloží. Chtěl bych tedy slyšet od zástupce KK, jaký bude další postup.
FN: Chtěl bych, aby KK vyjádřila, jestli se smírem souhlasí.
JM: Rád bych to vyřešil co nejdříve. Navrhuji tedy vyřešit to tak, jak to KK navrhla – tedy vydat rozhodčí nález.
FN: Je to celé irelevantní, protože rozhodnutí RP bylo zrušeno mimořádným přezkumem a usnesení RV bylo zrušeno na sobotním zasedání RV. Měli bychom se tedy zejména bavit o tom, jestli to výběrové řízení proběhlo v pořádku.
KN: Z našeho pohledu v pořádku nebylo.
JB: Největším problémem u toho VŘ byl nedostatek času.
JM: Smyslem řízení je pouze nás potrestat. Rostislav Řeha za svoje působení podal snad jednu stížnost, jejímž cílem jsem nebyl já. Dovoluji si říct, že je to osobní. Není to o tom, že bychom udělali chybu, měli jsme jako komise jednu nabídku vyloučit. VŘ tedy bylo volnější. Nejsme Česká republika, ale Pirátská strana. Kdybychom byli Česká republika, soutěžili bychom to 2 roky. Rostislav nesouhlasí s tím, že to nebude open-source, jde tedy pouze o politickou neshodu. Pokud nám KK říká, že jsme něco porušili a chce nás pokutovat, měla by říct, co konkrétně jsme porušili. Nemyslím si, že jsme něco porušili. Výběrová komise měla zodpovědnost vybrat nejvíce ekonomicky výhodnou variantu.
FN: Když jsem si četl zadání, na začátku je napsáno, že s vítězem VŘ bude uzavřena smlouva na 1 rok s možností prodloužení. Považuji za rozdíl uzavřít smlouvu na 8 let.
JB: Uzavřeli jsme smlouvu o účetnictví na 1 rok, během VŘ se ukázalo, že se neobejdeme bez nadstavby. Stále jsme se drželi toho, že máme vybrat nejvíce ekonomicky výhodnou variantu. Tím, že dáme nějaké zadání, bychom by se neměli tlačit do podmínek, které pro nás nejsou výhodné. Neměli bychom při nabídnutí jiných podmínek rušit VŘ a vyhlašovat nové. Flexibilita je adekvátní, pokud účastníci řízení nevznesou námitky.
FN: Flexibilita je v pořádku, ale VŘ se tak musí napsat.
JB: Podmínky ve VŘ slouží pouze jako záchytné body, během VŘ by mělo být možné je upravit.
KN: Má být výstupem schůze to, jak budeme VŘ dělat do budoucna?
FN: Nedokážu si představit argumentaci, na základě které bychom mohli říct, že VŘ bylo v pořádku.
JM: Tak nám řekněte, co jsme porušili.
FN: Porušili jste zadání VŘ a tím i PraH. Jde mi teď o to říct si, jestli je možné vést tímto způsobem budoucí VŘ, a já si nedokážu představit, jak bychom to odargumentovali.
JB: Při příštích VŘ by se měl dělat průzkum trhu.
MA: Měli bychom se prvně věnovat smíru a pak až tomu, jak předejít, abychom se do této situace nedostali znovu.
FN cituje stížnost KK.
JB: Polovina argumentů není validní. Nejzávažnější připomínka se týká SLA, kdy jsme obě nabídky hodnotili stejným bodovým ohodnocením, tedy to ve finále nemělo vliv a ve zhodnocení jsme to ani nezohledňovali.
JM: Měli jsme s každým z těch dodavatelů 3 schůzky a všechny podmínky jsme s nimi řešili. Jestli bylo něco špatně, bylo to to zadání, za což neodpovídám. Pokud děláme VŘ na něco, co se má ještě vyvíjet, není možné uzavřít smlouvu jen na 1 rok. Cena by byla za první rok vysoká, což by se pak opakovalo. Hodnotili jsme to podle TCO.
JB: Na 8 let jsme to uzavřeli, protože stávající systém je v provozu +- 8 let.
FN: To, že to bylo uzavřeno na takto dlouho dobu je nejvíce kontroverzní část spolu s tím, že od smlouvy nebylo možné odstoupit.
JM: Objednat si na rok software, který se dělá na zakázku, je naprostý ekonomický nesmysl.
FN: Z tohoto pohledu máš pravdu, ale z hlediska strany je nesmysl tvořit si na 8 let závislost na dodavatele.
JM: Tu dobu 8 let jsme nevymysleli my. Oni nám nabídli návrh na 4 roky a návrh na 8 let (ten byl levnější). S těmito nabídkami jsme šli na RV a zeptali se, kterou nabídku vzít. RV rozhodl vzít nabídku na 8 let. Nabídka na 4 roky by stála o 500 000,- Kč víc.
KN: Měli bychom se zabývat spíš tím, jak dále postupovat.
FN: KK navrhuje VŘ zrušit.
MA: Chci slyšet od KK, jaký je návrh. Pořád nevím, jestli to, co je ve stížnosti, nebo to, co je v návrhu smíru.
JM: Návrh kontrolní komise je nadepsaný jako Předběžný návrh usnesení.
Cituje návrh ze stížnosti.
JM: Píšou tam, že jsme straně způsobili značnou škodu. To si nemyslím a chtěl bych, aby to doložili.
KN: KK dala celkem 3 návrhy, RK se ani k jednomu nevyjádřila.
FN: Předběžné opatření ale bylo přijato.
KN: Zdá se mi to jako bezpředmětné, protože obě rozhodnutí byla zrušena.
FN: Musíme tu vyřešit, zda bylo VŘ v pořádku, aby bylo do budoucna jasné, jaké jsou hranice.
JM: Nikdo nenapadl zadání. KK k tomu měla příležitost.
FN: Je důležité, aby VŘ probíhala předvídatelným způsobem. Na základě čeho jste mohli měnit podmínky?
JM: Pokud bychom dostali nabídku na jiný počet let, mohli jsme ji vyřadit, ale nemuseli.
FN: Pokud by bylo uvedeno, že se doba, na kterou bude smlouva uzavřena, může změnit, je možné, že by se přihlásil i někdo další.
JB: To je nesmysl, věnoval jsem se tomu poctivě ještě před VŘ a kontaktoval možné dodavatele.
JM: Za mě by RK měla vycházet z prvního návrhu smíru.
FN: Takže si myslíš, že to VŘ bylo naprosto v pořádku?
JM: Hlavní bylo postupovat ekonomicky výhodně pro Pirátskou stranu, což jsme splnili. Takže ano.
RR: Je smír návrhem KK? Jsou další zjištění také podání?
KN: Nejsem zpravodaj, nemohu říct autoritativně. Za mě ten původní smír podán je.

Přestávka, odchází Jakub Michálek, Jaromír Beránek a Karel Nejedlík.

Následuje porada RK.

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 3 roky(ů)

Rozhodčí nález v řízení #11384

Rozhodčí komise rozhodla dne 31. 8. 2019 ve složení Martin Arden, Michal Ketner, Romana Klimešová, František Navrkal (předseda, zpravodaj), Robert Rameš a Petr Springinsfeld o stížnosti kontrolní komise (zastupované ve věci Rostislavem Řehou) ve veřejném zájmu podané dne 30. 5. 2018 ve věci porušení pravidel hospodaření vedoucím finančního odboru a hodnotící komisí k výběrovému řízení na dodavatele účetních služeb takto:

Výroky

 1. Hodnotící komise k výběrovému řízení na dodavatele účetních služeb porušila pravidla hospodaření a programového bodu Transparentní organizace, když připustila nabídku produktu 2k účetnictví od společnosti P&N Holding s.r.o., která byla v rozporu se zadáním výběrového řízení.
 2. Za porušení vnitřního předpisu dle předchozího bodu odpovídají Jaromír Beránek, Štěpán Štrébl a Jakub Michálek.
 3. Rozhodnutí hodnotící komise o výběru nabídky produktu 2k účetnictví od společnosti P&N Holding s.r.o. provedené v rámci výběrovéh řízení na dodavatele účetních služeb je neplatné.
 4. Rozhodčí komisi a kontrolní komisi se přiznávají náhrady nákladů řízení ve výši stanovené paušální částkou 300 Kč.
 5. Jaromír Beránek, Štěpán Štrébl a Jakub Michálek jsou povinni nahradit náklady řízení kontrolní komisi a rozhodčí komisi ve výši 600 Kč tak, že každý uhradí 200 Kč převodem na bankovní účet strany 2701446039 / 2010 u Fio banka, a.s., nejpozději do 45 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.

Odůvodnění

Nabídka vybraná v předmětném výběrovém řízení na dodavatele účetních služeb je ve zjevném rozporu se zadáním výběrového řízení, což odpůrci jakkoli v průběhu rozhodčího řízení nerozporovali. Rozhodčí komise je navíc toho názoru, že se vybraná nabídka od zadání odchýlila velmi výrazně.

Porušení předpisu spočívá konkrétně v porušení ustanovení odst. 1 § 6 pravidel hospodaření:

(1) Na zakázku s celkovými náklady nad 100 000 Kč musí tým vypsat veřejné výběrové řízení ve dvou fázích:

 1. V zadávací fázi zveřejní hospodář týmu zadání, které obsahuje požadavky na nabídky a způsob výběru vítěze takovým způsobem, aby kritériím hodnocení mohli uchazeči přizpůsobit své nabídky. Zpravidla také aspoň tři dodavatele osloví nebo zjistí jejich nabídky. Proti zadání lze podat podnět k nápravě nadřízenému orgánu, ledaže výběrové řízení probíhá za standardních podmínek, které nadřízený orgán schválil.
 2. V hodnotící fázi vybere hodnotitel vítěze z nabídek, které obdrží. Nestačí-li hodnocení podle nabídkové ceny, hodnotící komise musí být sestavena nejméně ze tří odborníků způsobem schváleným v zadávací fázi. Rozhodnutí o hodnocení lze přezkoumat na základě stížnosti, která nemá odkladný účinek.

Rozhodčí komise totiž dovozuje, že z citovaného ustanovení pravidel hospodaření také vyplývá, že jsou hospodářem zveřejněné požadavky a způsob výběru vítěze závazné, jenom tak lze totiž zaručit předvídatelný a transparentní průběh výběrových řízení. Tímto se nijak neomezuje možnost v průběhu výběrového řízení tyto náležitosti upravovat, pokud je tak činěno účelně, zcela konkrétně, explicitně a transparentně. Je také nutné, aby po všech změnách náležitostí byly ponechány přiměřené lhůty pro reakci možných uchazečů a podání podnětů k nápravě.

Toto dále potvrzuje také programový bod Transparentní organizace:

Transparentní organizace musí všechny zakázky zadávat ve dvoustupňovém řízení. V prvním stupni vyhlásí odůvodněný návrh zadání, proti němuž může každý do stanovené lhůty podat námitky. O výběru rozhodne výběrová komise na veřejně přístupném jednání způsobem stanoveným v zadání. Všechny obchodní smlouvy, nabídky a záměry budou na Internetu zveřejněny ještě dostatečnou dobu před tím, než nabudou účinnosti.

Rozhodčí komise se ovšem neshoduje s názorem kontrolní komise o tom, že odpůrci svým pochybením způsobili straně značnou škodu, neboť to kontrolní komise nijak neprokázala, proto také rozhodčí komise neuložila odpůrcům uhradit navrhovanou náhradu škody ani jim nezakázala, aby byli členy hodnotících komisí.

Hlasování

Pro:

 • Michal Ketner
 • Romana Klimešová
 • František Navrkal
 • Petr Springinsfeld

Nehlasovali:

 • Martin Arden
 • Robert Rameš
 • Martin Strupek

Poučení

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoli člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu skupiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky(ů)

Úhradu nákladů řízení ve výši 600,- Kč jsem zaplatil za všechny povinné dnes, tj. 2. 9. 2019. Přeji Vám hezký den!

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před asi 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 80 na 100
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Eviduji, že úhrada na účet dorazila. Rozhodčí nález je tak vykonán.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před asi 3 roky(ů)

 • Fáze změněn z Prošetřování kontrolní komisí na Rozhodčí nález vykonán
Akce

Také k dispozici: Atom PDF