Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #11138

PSP - programový cíl #16818: Zasadit se o zpřehlednění systému dávek

Poukázky v hmotné nouzi

Přidáno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před asi 2 let. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
18.05.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Zodpovídá:

ÚP žaloba poukázky X.pdf (79.3 KB) ÚP žaloba poukázky X.pdf Olga Richterová, 15.07.2018 15:35

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 2 let

 • % Hotovo změněn z 0 na 30

Spolupředkladatelství pozměńovacího návrhu zákona v hm. nouzi (hl. předkladatel: V. Kańkovský)

Vystupování na plénu Sněmovny: Poukázky v hmotné nouzi, stenozáznam vystoupení v PS PČR, 13.4.2018

aktivity ve Výboru: Výbor pro sociální politiku bude jednat o úřadech práce, pirati.cz, 25.4.2018

Média: Místo peněz dlouhé fronty. Složitější přístup k dávkám brzdí jejich výplaty, idnes.cz, 29.4.2018, Stát selhává, kvůli papírování jsou matky měsíce bez rodičovské, novinky.cz, 26.4.2018

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 2 let

 • % Hotovo změněn z 30 na 40

23.5. - obdržela jsem odpovědi GŘ ÚP k poukázkám, shrnuto na fóru níže:

30.5. - shrnutí argumentů k poukázkám, anketa mezi Piráty: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=563973#p563973

#3 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 2 let

 • % Hotovo změněn z 40 na 60

#5 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 2 let

27.6. - možná kartelová dohoda mezi výdejci poukázek (u stravenek) - https://www.irozhlas.cz/ekonomika/stravenky-cheque-dejeuner-sodexo-edenred_1806271518_ako

#6 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 2 let

Povinnost členských států EU umožnit volný pohyb pracovních sil a nařízení EP a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie
jsou právně závazné, jejich porušování je protiprávním jednáním, za které hrozí ČR sankce. Program EURES, který se pohybem pracovních sil po EU zabývá, je dotován evropskými penězi a ČR hrozí ostuda a povinnost dotace vrátit.

Poukázky porušují právo mezinárodní (evropské).
Přinejmenším je nutný požadavek výjimky ze zákona pro osoby, které si hledají zaměstnání v zahraničí.
MPSV - lze výjimku zavést i metodickým pokynem.

ÚP svým zdůvodněním "pracujte doma" porušuje jeden z hlavních principů evropské politiky - volný pohyb osob, viz např. Směrnice o volném pohybu pracovníků https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32011R0492. Dávky pomoci v hmotné nouzi sice nemohou být vypláceny do zahraničí, ale "utráceny" tam být mohou, zvlášť v souvislosti s hledáním práce za účelem vymanění se ze situace hmotné nouze vlastním přičiněním, což je jedna z podmínek nároku na tyto dávky. Plošná výplata dávek v poukazkách jde tedy (nejen) v tomto případě proti samotnému smyslu sociální ochrany, když dočasnou a nezbytnou pomoc mění v závislost a past.

#7 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 2 let

16.7. - dotaz na MPSV: "jaký je počet odvolání na rozhodnutí kontaktních poboček úřadů práce v r. 2016, 2017 a případně i v roce 2018, ideálně s rozčleněním dle krajů a poboček, a v jakém počtu bylo odvolání uznáno jako oprávněné (tj. bylo zrušeno rozhodnutí nižšího orgánu)?

Ptám se mj. kvůli zavedení poukázek v hm. nouzi jako povinné součásti výplaty dávek - argument zní, že se dříve proti jejich uvalení lidé příliš odvolávali."

#8 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 2 let

 • Soukromý změněn z Ano na Ne
 • % Hotovo změněn z 60 na 70

#10 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před asi 2 let

Lidl poukázky nebere:

Odpověď pro: Poslankyně Parlamentu ČR (Olga Richterová) – 11. 5. 2018
Otázka:
Jsem poslankyně Parlamentu ČR a zabývám se poukázkami v hmotné nouzi. A proto Vám
píšu s žádostí o stručnou informaci - zda právě Váš řetězec tyto speciální poukázky bere, nebo
ne. Popřípadě, zda máte nějaké plošné rozhodnutí týkající se přijímání poukázek pro osoby v
hmotné nouzi, anebo je to na rozhodnutí ředitelů a ředitelek konkrétních provozoven či
organizačních celků Vašeho řetězce.
Moc by mi pomohlo čistě organizačně vědět, jak to u Vás funguje - postačí naprosto stručná
odpověď a budu za ni moc ráda.
Použít ji chci v argumentaci při rozhodování, zda v této politice poukázek pokračovat, nebo
nikoli. (Protože pro Vás jako obchodníky mohou být z různého důvodu neatraktivní a proto je
patrně i nižší míra uplatnění, než se čekalo.)
Za druhé jde i o to, zda je ve výsledku možné, že konkrétní obchody Vašeho řetězce v jednom
kraji poukázky přijímají a ve vedlejším kraji ne? Zdá se, že tomu tak je i proto, že v různých
krajích nejspíš platí poukázky od jiných dodavatelů (Le Chéque Déjeuner, Ederend a Sodexo
Pass), ráda bych se ale ujistila, jaká je přímo Vaše zkušenost.
Děkuji moc za stručnou odpověď, pomůže mi to v rozhodování o efektivitě této státní
politiky.
(Podrobněji problematiku popisuje třeba tento článek:https://www.penize.cz/davky-v-
hmotne-nouzi/328438-prisnost-na-chudy-lid-od-prosince-misto-penez-poukazky)

Odpověď:
Do minulého roku jsme v našich prodejnách neakceptovali žádný druh stravenek a poukázek.
Od března 2017 akceptujeme vlastní stravenku s názvem Naše stravenka, kterou vydává naše
sesterská společnost Lidl stravenky v.o.s.

Jiné poukázky nadále v prodejnách Lidl nepřijímáme. Toto se týká všech prodejen v ČR.
O případné akceptaci Vámi zmiňovaných poukázek je samozřejmě možné do budoucna
diskutovat.

#11 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 2 roky

 • % Hotovo změněn z 70 na 90

V hlasování byl sněmovní tisk 89 schválen, 14.9.2018 v PSP - ještě jde do Senátu.

#12 Aktualizováno uživatelem matous vanca před více než 1 rok

 • Cílová verze změněn z První rok ve sněmovně na Backlog

#13 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 1 rok

 • Projekt změněn z Sněmovna na _Backlog

#14 Aktualizováno uživatelem martin archalous před více než 1 rok

 • Projekt změněn z _Backlog na Resort práce a sociálních věcí

#15 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 1 rok

 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Cílová verze změněn z Backlog na 2018 - Roční plán
 • Stav změněn z Nový na Dokončen
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Tags nastaven na klubik ochrana

#16 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 1 rok

 • Rodičovský úkol nastaven na #16818
 • % Hotovo změněn z 90 na 100
 • Tags změněn z klubik ochrana na klubik ochrana, tym-MPSV

#17 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 1 rok

 • Rodičovský úkol změněn z #16818 na #16820

#18 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 1 rok

 • Rodičovský úkol změněn z #16820 na #16818

Také k dispozici: Atom PDF