Projekt

Obecné

Profil

Přihláška projektu #11016

uzavřený

Zapojení penzistů do vzdělávání dětí a mládeže

Přidáno uživatelem Ondřej Karas před asi 6 roky(ů). Aktualizováno před více než 5 roky(ů).

Stav:
Odloženo
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
01.09.2018
Uzavřít do:
30.11.2018
% Hotovo:

0%

Orgán:
Personální odbor
Věcné podmínky:

Prostředky získané z participativního rozpočtu budou využity na pořízení nezbytného vybavení (součástky, vývojové kity, chemické prostředky, ochranné pomůcky, ...), pronájem prostor pro konání akcí, odměny pro vedoucí lektory a cestovné, bude-li třeba.
Projekty budou plánovány a realizovány do výše schválené podpory, nerozhodne-li KF PaK o navýšení dotace z krajského rozpočtu. U zakoupených pomůcek se předpokládá využití v dalším ročníku, bude-li se konat.

Veřejně prospěšný účel:

Mezi hlavní motivy pro tento projekt patří:
Probuzení zájmu o technické a přírodovědné disciplíny v raném věku.
Propojení dvou nejvzdálenějších generací s odlišnými životními zkušenostmi.
Obnovení / oživení sociálních vazeb seniorů.
Podpora úcty dětí a mládeže ke starší generaci.

Výzva k podpoře:
Minimální částka:
30000
Maximální částka:
100000
Vysoutěžená částka:
32850
Smlouva:

Popis

Tento projekt cílí na zapojení technicky a přírodovědně vzdělaných penzistů do procesu vzdělávání dětí a mládeže. V rámci projektu budou pořádány ve městech Pardubického kraje pravidelné kroužky i nepravidelná setkávání. Jejich náplní budou aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory mezi dětmi a mládeží. Tato setkání budou pro účastníky bezplatná. Příkladem mohou být kroužky robotiky nebo chemie vedené penzionovanými odborníky za asistence členů KS a regP PaK.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Karas před asi 6 roky(ů)

Žádám o snížení minimální částky na 30000Kč. Díky

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 6 roky(ů)

  • Orgán změněn z Kontrolní komise na Personální odbor

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 6 roky(ů)

  • Minimální částka změněn z 40000 na 30000

Aktualizováno uživatelem Ondřej Karas před asi 6 roky(ů)

Žádám o změnu Orgánu na RP, pravděpodobně to spadá do kategorie ostatní, dle definice na:
https://redmine.pirati.cz/issues/11427
Díky

Aktualizováno uživatelem Ondřej Karas před asi 6 roky(ů)

Předpokládané datum zahájení projektu 1.9.2018
Předpokládané ukončení projektu 31.11.2018

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 6 roky(ů)

  • Začátek změněn z 12.05.2018 na 01.09.2018
  • Uzavřít do nastaven na 30.11.2018

Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 6 roky(ů)

  • Vysoutěžená částka nastaven na 32850

Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před více než 5 roky(ů)

Právě pracuji na revizi PaRo pro rok 2019 (viz https://redmine.pirati.cz/issues/18878).
Jak to dopadlo s tímto projektem? Dosud se nic nečerpalo.
Děkuji za informaci.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Karas před více než 5 roky(ů)

Projekt nebyl nakonec realizován, protože u subjektu (spolek), se kterým jsme ho chtěli realizovat se objevilo podezření ze zneužití dotací města (zatím, pokud vím, není dořešeno). Z opatrnosti, jsme proto s tímto spolkem nespolupracovali a ve vlastní reži nebylo v našich silách projekt realizovat.

Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před více než 5 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Dobrá. Děkuji moc za zprávu.

Aktualizováno uživatelem Jana Schlegelová před více než 5 roky(ů)

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Odloženo

Také k dispozici: Atom PDF