Projekt

Obecné

Profil

Podání #10990

Souhlas se záměrem na pořádání zasedání RV

Přidáno uživatelem Marek Nečada před asi 2 let. Aktualizováno před asi 2 let.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
11.05.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,

jménem jednatelů RV vás žádám o udělení souhlasu s (dlouhodobým) záměrem na pořádání zasedání republikového výboru, s celkovými náklady ve výši 100000 Kč ročně, počínaje 1. ledna 2018.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo souhlasí se záměrem na výdaje spojené s pořádáním zasedání republikového výboru ve výši 100000 Kč ročně, počínaje 1. ledna 2018.

Vzhledem k tomu, že zasedání republikového výboru probíhají povinně a vcelku pravidelně (alespoň čtyřikrát do roka), přičemž každé z nich zpravidla přesáhne prahovou hodnotu 10000 Kč, schvalování záměrů zvlášť ke každému zasedání představuje zbytečné byrokratické břímě, a tudíž bude vhodnější nahradit je jedním zastřešujícím dlouhodobým záměrem. Za týden máme zasedání v Jihlavě a máme ještě resty z minulého zasedání – tato cesta řeší rovnou obě věci a ušetří mnoho člověkohodin do budoucna.

Navržená výše vychází z toho, že RV má na letošní rok v rozpočtu 230000 Kč, z čěhož 120000 na asistentku, a jiné další výdaje než na zasedání typicky nejsou (nicméně i při vyčerpání obou „velkých“ záměrů nám na ně 10000 Kč zbude), přičemž 20000 Kč je částka, do které bychom se snad měli za jedno zasedání v průměru vejít (při čtyřech řádných a jednom mimořádném zasedání ročně).

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem sarka altmanova před asi 2 let

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Usnesení odhlasováno na dnešním RP viz bod 5. https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=560497#p560497

Také k dispozici: Atom PDF