Projekt

Obecné

Profil

Podání #10685

Návrh na změnu organizačního řádu - místní sdružení

Přidáno uživatelem Kamil Kubica před více než 1 rok. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
30.04.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené RV,

žádám o podporu následujícího návrhu:

"Republikový výbor mění organizační řád takto:
§21 odstavec 5 se mění takto: Místní sdružení je založeno schválením návrhu na založení místního sdružení. Návrh obsahuje základní náležitosti sdružení, složení prvního předsednictva místního sdružení a seznam jeho prvních členů. Krajské předsednictvo následně svolá první schůzi místního sdružení, na kterém se zvolí první předsednictvo místního sdružení."

Místní předsednictvo by mělo být demokraticky zvoleno členy místní sdružení, nikoliv určeno krajským fórem. Zároveň to výplývá i z §22 organizačního řádu, kde se píše: "Oblastní fórum má ve své působnosti následující úkoly: a) volba a odvolání oblastního předsednictva ze svého středu." Stejná věta se nachází i ve stanovách Pirátské strany.


Související úkoly

související s Republikový výbor - Podání #22929: členská podnět - zakládání MSDokončen2019-09-14

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 1 rok

Pozor, stávající znění neříká, že předsednictvo má být určeno krajským fórem.
Krajským fórem má být pouze schválen návrh na první místní předsednictvo, ale k tomuto návrhu mohou samozřejmě zakládající členové dospět demokratickou volbou.

A když už budete chtít otevřít problematiku zakládání MS, velice bych se přimlouval o navrácení do stavu, kdy založení schvaluje PKS a ne celé krajské fórum. Jednak to znamená méně byrokracie, druhak to dává podstatně větší smysl co se týče decentralizace. Protože kdyby PKS založení neschválilo, může toto rozhodnutí přezkoumat krajské fórum (tedy nadřízený orgán na stejné úrovni decentralizace). Naopak aktuálně když založení MS schvaluje krajské fórum, tak jediný možný přezkum je celostátním fórem, tedy orgánem na jiné úrovni - a proč by se měli (hypotetický příklad) členové v ÚsK nebo JčK nějak starat o to, že PKS JmK neschválilo vznik nějakého MS?

#2 Aktualizováno uživatelem Kamil Kubica před více než 1 rok

V extrémním případě by se ale mohlo stát, že předsednictvo v návrhu by bylo jiné, než k jakému by místní sdružení dospělo, kdyby hlasovalo samo. Bohužel tam nemůžeš nijak zaručit,že volba jmen na návrhu bude opravdu demokratická a spravedlivá, a může se stát, že taková volba ani nebude. Můj návrh to tedy řeší volbou předsednictva až po ustanovení MS, která proběhne v souladu s Pirátskými předpisy.

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 1 rok

V extrémním případě by se ale mohlo stát, že předsednictvo v návrhu by bylo jiné, než k jakému by místní sdružení dospělo, kdyby hlasovalo samo.

A to by se stalo jak? Vždyť předsednictvo v tom předloženém návrhu vybírají zakládající členové MS, tedy přesně titíž členové, kteří by hlasovali podle tvé varianty.

#4 Aktualizováno uživatelem Kamil Kubica před více než 1 rok

V hodně extrémním případě by se někdo mohl domluvit se zbytkem KS a přehlasovat tak ostatní členy budoucího MS. Ale jak říkám, je to hodně extrémní případ.

Větší problém je prostě to, že v tuhle chvíli nijak nezařídíš, aby volba první předsednictva MS byla spravedlivá a demokratická.

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 1 rok

Kamil Kubica napsal:

V hodně extrémním případě by se někdo mohl domluvit se zbytkem KS a přehlasovat tak ostatní členy budoucího MS. Ale jak říkám, je to hodně extrémní případ.

Ale to by se přece mohl domluvit i po tebou navrhované změně.

Větší problém je prostě to, že v tuhle chvíli nijak nezařídíš, aby volba první předsednictva MS byla spravedlivá a demokratická.

Tomu už vůbec nerozumím. Vždyť při volbě prvního předsednictva MS by hlasovali ti samí lidé (zakládající členové MS), tím samým systémem, a o těch samých kandidátech, ať už by k volbě došlo před schválením založení MS nebo po schválení. Takže ta volba by byla spravedlivá a demokratická buď v obou případech nebo v žádném.

#6 Aktualizováno uživatelem Kamil Kubica před více než 1 rok

Martin Kučera napsal:

Kamil Kubica napsal:

V hodně extrémním případě by se někdo mohl domluvit se zbytkem KS a přehlasovat tak ostatní členy budoucího MS. Ale jak říkám, je to hodně extrémní případ.

Ale to by se přece mohl domluvit i po tebou navrhované změně.

Ne, jelikož pak hlasují už jen členové MS.

Větší problém je prostě to, že v tuhle chvíli nijak nezařídíš, aby volba první předsednictva MS byla spravedlivá a demokratická.

Tomu už vůbec nerozumím. Vždyť při volbě prvního předsednictva MS by hlasovali ti samí lidé (zakládající členové MS), tím samým systémem, a o těch samých kandidátech, ať už by k volbě došlo před schválením založení MS nebo po schválení. Takže ta volba by byla spravedlivá a demokratická buď v obou případech nebo v žádném.

Myslím, že si úplně nerozumíme. Tam není totiž v současné chvíli žádný způsob jak zaručit, že o tom budou hlasovat před založením MS, nebo jakým způsobem o tom budou hlasovat.

#7 Aktualizováno uživatelem Kamil Kubica před více než 1 rok

  • Předmět změněn z Návrh na změnu oorganizačního řádu - místní sdružení na Návrh na změnu organizačního řádu - místní sdružení

#8 Aktualizováno uživatelem Daniela Bila před více než 1 rok

Asi to tam děláte nějak špatně Kamile. V každém případě ať už je předsednictvo schváleno před založením, nebo je to až po založení o něm hlasují jen členové toho zakládaného místního sdružení. Ne krajské fórum, to schvaluje založení a třeba i předběžné složení PMS. My ho stejně vždycky necháme hlasovat tajně na krajské schůzi, kde MS zakládáme.

#9 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 1 rok

Kamil Kubica napsal:

Martin Kučera napsal:

Kamil Kubica napsal:

V hodně extrémním případě by se někdo mohl domluvit se zbytkem KS a přehlasovat tak ostatní členy budoucího MS. Ale jak říkám, je to hodně extrémní případ.

Ale to by se přece mohl domluvit i po tebou navrhované změně.

Ne, jelikož pak hlasují už jen členové MS.

Však před tím (před předložením návrhu ke schválení KF) taky hlasují jen a pouze zakládající členové MS.
KF může návrh (včetně návrhu prvního předsednictva, jenž vznikl demokratickým hlasováním zakládajících členů MS) schválit nebo zamítnout, rozhodně mu ale nepřísluší měnit složení navrženého předsednictva.

Větší problém je prostě to, že v tuhle chvíli nijak nezařídíš, aby volba první předsednictva MS byla spravedlivá a demokratická.

Tomu už vůbec nerozumím. Vždyť při volbě prvního předsednictva MS by hlasovali ti samí lidé (zakládající členové MS), tím samým systémem, a o těch samých kandidátech, ať už by k volbě došlo před schválením založení MS nebo po schválení. Takže ta volba by byla spravedlivá a demokratická buď v obou případech nebo v žádném.

Myslím, že si úplně nerozumíme. Tam není totiž v současné chvíli žádný způsob jak zaručit, že o tom budou hlasovat před založením MS, nebo jakým způsobem o tom budou hlasovat.

No, já vidím tři možnosti:
1) o prvním předsednictvu se demokraticky hlasovalo - žádný problém nevzniká
2) návrh prvního předsednictva vznikl nedemokraticky a aspoň 1 zakládající člen s tím nesouhlasí - může to napadnout před KF a pokud KF neshodí návrh na založení MS ze stolu, může to napadnout u KK a ta už by to shodit měla
3) návrh prvního předsednictva vznikl nedemokraticky a všichni zakládající členové s tím souhlasí - pak ale totéž mohou provést po vzniku MS (a fingovat dokumentaci aby předstírali demokratický vznik), tj. problém je, ale nikdo o něm neví a nelze mu nijak zabránit

#10 Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před více než 1 rok

Zdravím,
chápu všechny obavy, ale musím jednoznačně říct, že tomu procesu musíme dát důvěru. Ostatně stávající KS vznikala historicky podobně - někdo se přihlásil k Pirátům a když jich bylo v dané oblasti dost (3), tak založili KS a zvolili se do PKS. Chápu, že po úspěchu Pirátů můžeme mít (možná i oprávněnou obavu), abychom neměli vši v kožiše. Ale to stejně nikdy dopředu nevíš. Sázím na přirozený vývoj a dostatečné kontrolní mechanizmy uvnitř strany a samočistící proces. Piráti totiž, na rozdíl od mnoha ostatních stran, pracují velmi usilovně a krom vlastní politické práce ještě dělají spoustu těch společensky, kulturně, charitativně prospěšných. A tam se ukáže vlastně skoro hned, kdo chce pracovat a kdo chce výtah :)
Čili, založení MS schvaluje PKS, MS si na ustavující schůzi zvolí vedení. My máme teď v procesu založení prvního MS v LB kraji a to v Jablonci n/N. Rodí se to trochu obtížně, byť elán nechybí. Ale chtěli mít dopředu garanty za jednotlivé oblasti, mají hodně nečlenů - reg příznivců (i nereg), takže taky hledáme, ale, jak popsáno výše, myslím, že jinak to nepůjde.
Daniela Weissová

#11 Aktualizováno uživatelem Daniela Bila před více než 1 rok

Nově od loňska založení MS neschvaluje PKS ale celé krajské fórum. Vznik prvního MS v Libereckém kraji podporuji. Konečně.

#12 Aktualizováno uživatelem Stanislav Stipl před více než 1 rok

Źádný předpis neříká, že o budoucím PMS hlasují jen budoucí členové MS. On to ani nemůže říkat, protože žádné MS neexistuje a jeho členy není jak definovat. MS vznikne až schválením KS a pak teprve může demokraticky zvolit PMS.

Že se to v řadě krajů dělá tak, že budoucí členové hlasují MS hlasují o budoucím předsednictvu je sice super, ale nemá to oporu v předpisech.

#13 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 1 rok

  • Přiřazeno nastaven na Jiří Rezek

#14 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 rok

Abychom se v tom vyznali, před zavedením OŘ schvalovalo založení místního sdružení PKS, která pak mělo za úkol svolat ustavující schůzi sdružení, kde se volilo místní předsednictvo. Ustavující schůzi by stále mělo svolávat PKS.
Důvod, proč se schválení založení MS posunulo na KF je v tom, že se tam také výslovně přidala pravomoc schvalovat MF úkoly, nebo měnit jeho základní náležitosti, jako Území nebo název. (Když třeba dochází k založení nového MS částečně na území jiného MS, nebo k rozdělení dvou MS. Protože není možné připustit, aby do těchto věcí mohlo účelově zasahovat PKS.)
Jediným řešením, pokud se chceme vrátit k postupu Přípravný tým -> Návrh -> Schválení založení PKS -> Registrace MS u AO -> Svolání ustavující schůze MS PKS -> Zvolení prvního předsednictva PKS -> Registrace předsednictva tak je potřeba ho podrobněji popsat, rozdělit pravomoce nad podřízeným sdružení mezi KF a KP a vyřešit a vydiskutovat různé okrajové příklady.
Protože na ustavující schůzi se třeba může dohodnout jiný název nebo upravit vymezení území, oproti tomu, co schválilo PKS.

Taky jsem narazil na to, že by se měl jasněji vyhradit vztah oblastního sdružení k povolebnímu uspořádání, zejména schválení koaliční smlouvy.

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 rok

Dovolil jsem si zahájit ve věci diskuzi zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=638&t=44063

#16 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 7 měsíců

Na Mumble se projednalo, že si to proberu s Ondřej Profant. Schůzka je v přípravě.

#17 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 7 měsíců

  • Přiřazeno smazán (Jiří Rezek)

Je třeba přiřadit nového jednatele, případně.

Návrh nicméně zatím nemá jasnou podporu skupiny členů.

#18 Aktualizováno uživatelem Petra Smutná před 7 měsíců

pro projednání

#19 Aktualizováno uživatelem Kristina Marie Kubcová před 7 měsíců

  • Cílová verze nastaven na Čeká na podporu

#20 Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před 6 měsíců

Podporuji, pro projednání

#21 Aktualizováno uživatelem Kristina Marie Kubcová před 6 měsíců

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Návrh byl přijat na červnovém zasedání RV v Mariánských lázních a proveden, viz zápis https://docs.google.com/document/d/1NTxi8TQJsVKHo4Xim43EHnNpU2Et8q79M5syQ5E3Nfs/edit?usp=sharing

#22 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 3 měsíců

  • Cílová verze smazán (Čeká na podporu)

#23 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 3 měsíců

  • související s Podání #22929: členská podnět - zakládání MS přidán

Také k dispozici: Atom PDF