Projekt

Obecné

Profil

Akce

Úkol #1065

uzavřený

Dlouhodobý úkol #801: Orgány města a městské organizace

Dlouhodobý úkol #716: Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku

Návrhy na změny Jednacího řádu výborů ZHMP

Přidáno uživatelem Adam Zábranský před téměř 8 roky(ů). Aktualizováno před více než 7 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
27.02.2015
Uzavřít do:
31.03.2015
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Pořadí:
Typ práce:
Organizační struktura:
Smlouva:

Popis

Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. m. Prahy,

z pověření předsedkyně výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP, Mgr. Petry Kolínské, se na vás obracím se žádostí o náměty a návrhy na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Tato interní norma byla schválena v roce 2003 a i přes několik novelizací, již s velkou pravděpodobností nevyhovuje současnému dění a práci ve výborech ZHMP.

Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP má ve svém plánu práce zpracování návrhu nového Jednacího řádu výborů ZHMP a jeho předložení Zastupitelstvu k projednání a schválení. Příprava tohoto důležitého dokumentu se neobejde bez Vaší součinnosti, námětů a návrhů, které prosím předávejte mailem na adresu Matej.Chytil@praha.eu, a to nejdéle do 31.3.2015. Na základě vašich námětů, doporučení a připomínek bude zpracován návrh nového Jednacího řádu výborů ZHMP, který vám bude, po projednání ve výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHMP, zaslán ke konečným připomínkám.

Současné platné znění připojuji v příloze,
Děkuji za vaši iniciativu spolupráci.

S pozdravem
JUDr. Richard Mařík
tajemník výboru

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 7 roky(ů)

Vážený pane asistente,

za zastupitelský klub Pirátů navrhuji následující dvě změny jednacího řádu výborů zastupitelstva hl. m. Prahy:

1) zavedení jmenovitého hlasování na jednáních výborů
2) zveřejňování materiálů před jednáním výborů na portále hl. m. Prahy (ve stejnou dobu, kdy se materiály rozesílají členům výboru).

Oboje změny odůvodňujeme zvýšením otevřenosti jednání výborů, které z nějakého důvodu nejsou tak otevřené, jako je zasedání zastupitelstva. Přesné znění návrhů:

1) změnit čl. 5 odst. 2 jednacího řádu výborů, a to tak, že na konec se vkládají slova "Do zápisu se zaznamená, jakým způsobem hlasoval každý přítomný člen výboru."

2) změnit čl. 3 odst. 5 jednacího řádu výborů, a to tak, že za větu druhou se vkládá věta: "Předseda výboru také zajišťuje zveřejnění materiálů k projednání na internetové stránce hlavního města Prahy." Dále pak za slova "Materiály k projednání se rozesílají" v následující větě vložit slova "a zveřejňují".

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před více než 7 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen
Akce

Také k dispozici: Atom PDF