Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #10245

Administrativa

Přidáno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 2 roky. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
% Hotovo:

0%

Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

1 Krajské schůze
1.1 hledání termínů krajských schůzí na 3 měsíce dopředu, termíny zveřejňovat s minimálně měsíčním předstihem na webu kraje, v zápisech z krajských schůzí a v kalendáři, rezervovat místnost.
1.2 dva týdny před schůzí založit vlákno na fóru, dát předběžný program, vyzvat členy na návrh programu, v tomto vlákně také po schůzi zveřejnit zápis
1.3 týden před schůzí rozeslat pozvánku na schůzi kanálama: SZ, mail, fcb skupina. Před schůzí rozeslat upozorňující smsku
1.4 na schůzi připravit prostory, občerstvení, prezenční listinu
1.5 během schůze vytvářet zápis, kde budou uvedeny nejdůležitější shrnutí
1.6 po schůzi uklidit

2 Účetnictví
2.1 předběžná konzultace možné akce, možného výdaje
2.2 poučení žadatele o pravidlech hospodaření a proplácení (náležitosti dokladů)
2.3 zajištění předběžného souhlasu s budoucím proplacením akce od hospodáře, založení záměru nebo alokace prostředků v již existujícím záměru, předběžná rezervace prostředků v cashflow
2.4 kontrola dokladů pro proplacení, vyžádání platebních údajů
2.5 vytvoření žádosti o proplacení, případně založení nového záměru
2.6 upozornění hospodáře na novou žádost, vyčkání schválení
2.7 dohled nad řádným proplacením ze strany FO
2.8 aktualizace tabulky cashflow

3 členské přihlášky
3.1 přijetí přihlášky, kontrola správnosti vyplnění
3.2 uložení do evidence čekatelů, informování příslušného předsednictva
3.3 vyčkání na schválení členství příslušným předsednictvem, doplnění údajů do přihlášky
3.4 kontaktování žadatele a informování o zaplacení členského příspěvku
3.5 po zaplacení členského příspěvku naskenovat žádost a odeslat na prihlasky@pirati.cz s odkazy na hlasování
3.6 kontrola zpracování přihlášky administrativním odborem, kontrola informování žadatele

4 moderování fóra
4.1 plnění administrativních úkonů při jednání
4.2 plnění úkonů na žádost člena předsednictva
4.3 rozeslání informace o hlasování na žádost předsedajícího
4.4 kontrola nahlášených příspěvků, po konzultaci s členem předsednictva vykonání zásahu (spam, reklama, nezákonný obsah, ...)
4.5 odpovídání na SZ

5 Majetek
5.1 vedení evidence majetku
5.2 kontrola stavu majetku, odepisování vyřazeného či poškozeného majetku

6 Archiv
6.1 vedení archivu účetních dokladů, odeslání papírů na konci roku na centrálu
6.2 archivace smluv, jejich nahrání do registru smluv, odeslání papírů na konci roku na centrálu

7 Pošta
7.1 denně kontrolovat schránku
7.2 vyzvedávat zásilky na poště
7.3 odesílat zásilky za kraj

8 Předsednictvo kraje
8.1 na vyžádání svolat schůzi předsednictva kraje na fóru
8.2 vytvoření zápisu z předsednictva - sledovat a zapisovat úkoly a jejich plnění
8.3 vést přehled o kompetencích členů předsednictva

9 Pracovní doba
9.1 Koordinátor vykonává svou činnost v pracovní době, která odpovídá otevíracím době Pirátského centra, dále má k dispozici 1 variabilní hodinu každý pracovní den. Práce mimo pracovní dobu je dobrovolná a koordinátorovi za ní přísluší náhradní volno.

... další administrativa.


Dílčí úkoly

Úkol #14858: Zpracovnání struktury samosprávyDokončenMiroslav Mašek

Úkol #20073: Tomáš HrabětaDokončen

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 1 rok

  • Přiřazeno změněn z Miroslav Mašek na Jan Poustka
  • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 1 rok

  • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem Lukáš Bartoň před více než 1 rok

  • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem Pavel Šrámek před více než 1 rok

  • Projekt změněn z Plzeňský kraj na Koordinátor Krajského Sdružení Plzeňského kraje

#5 Aktualizováno uživatelem Miroslav Mašek před asi 1 rok

  • Přiřazeno změněn z Jan Poustka na Miroslav Mašek

Také k dispozici: Atom PDF