Projekt

Obecné

Profil

Předběžná otázka #10022

uzavřený

Předběžná otázka - usnesení RP o zákazu podatelen na fóru

Přidáno uživatelem Ondřej Kotas před více než 6 roky(ů). Aktualizováno před více než 5 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
22.03.2018
Uzavřít do:
Spisová značka:
Datum podání:
22.03.2018

Popis

Ahoj kontrolní komise,

podle https://redmine.pirati.cz/issues/9809 se zdá, že RP vydalo usnesení o zákazu podatelen na fóru. Dle mého názoru nemůže RP svým usnesením ovlivňovat podatelny orgánů, které se RP nezodpovídají nebo nejsou RP zřizovány (tedy v rámci subsidiarity cokoliv nestátního).
Vzhledem k tomu, že Redmine považujeme v JMK za nepřehlednou omalovánku a chceme na něm pouze trackovat úkoly (ostatně k tomu účelu je to určeno a podání != úkol), pak vás tímto žádám o odpověď na předběžnou otázku:

Vztahuje se usnesení RP https://redmine.pirati.cz/issues/3376 i na orgány, které v rámci subsidiarity jsou nezávislé na RP a jsou samostanými zřizovateli svých podatelen?

Děkuji za odpověď.

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před více než 6 roky(ů)

Předběžná otázka patří k RK, ne?

Jelikož správa podatelen je v gesci AO, dovolím si reakci.
1) Podání je samozřejmě specifickým případem úkolu, neboť má jeho znaky - zadání (v tomto případě přicházející "zvenčí"), určení řešitele (podání musí někdo vyřídit), řešení.
2) Mám za to, že AO coby orgán odpovědný za správu podatelen může stanovit, jakým způsobem (a na jakém technickém systému) mají podatelny fungovat.
3) RP může ukládat úkoly AO (vyjma případů výlučné kompetence). AO sice nemusí takové úkoly automaticky plnit, ovšem v tomto případě mám za to, že redmine je (z důvodů shrnutých v https://redmine.pirati.cz/issues/9684#note-2) pro podatelnu podstatně vhodnější. Přičemže je samozřejmě žádoucí, aby umístění podatelen bylo jednotné.
4) Přesun podatelen zpět na fórum si samozřejmě může vyžádat CF coby nejvyšší orgán strany.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kotas před asi 6 roky(ů)

Spletl jsem si orgán, mělo to být u RK.

Nesouhlasím s tebou Martine a vidím v tom pouhé házení klacků pod nohy lidem, kteří mají zájem dělat reálnou práci. Navíc si myslím, že nemáš právo jako vedoucí jakéhokoliv celostátního orgánu v rámci subsidiarity diktovat něco oblastním sdružením.

Důvody shrnuté v linku, co odkazuješ, jsou natolik úsměvné, že se k nim ani nebudu vyjadřovat.

Doporučuji navštívit podatelnu JmK na Redmine a na fóru, a TEPRVE POTOM VYKLÁDAT NĚCO O JEJÍM VYUŽÍVÁNÍ.
Chápu, že v očích přažských floutků jsme zase ti "rebelové z konce světa, co si jedou svoje", ale právě to je Pirátství, tak se přesta%ˇňmě chovat jako čůráci proboha.

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 6 roky(ů)

Ondřej Kotas napsal:

Navíc si myslím, že nemáš právo jako vedoucí jakéhokoliv celostátního orgánu v rámci subsidiarity diktovat něco oblastním sdružením.

To se ovšem mýlíš, vedoucí odborů mohou vydávat vyhlášky platné i pro oblastní sdružení (třeba FO o pravidlech proplácení, TO o technických systémech, ...)

Důvody shrnuté v linku, co odkazuješ, jsou natolik úsměvné, že se k nim ani nebudu vyjadřovat.

Aspoň to jsou konkrétní důvody, jež mohou být předmětem diskuse, na rozdíl od "my chceme podatelnu na fóru".

Doporučuji navštívit podatelnu JmK na Redmine a na fóru, a TEPRVE POTOM VYKLÁDAT NĚCO O JEJÍM VYUŽÍVÁNÍ.

Taky tu zdejší těžko mohl někdo využívat když do ní nemohl nikdo psát.
A na fóru se buď neobtezujete podání vyřizovat anebo vyrizena zamykat (poslední zamčené 16. 6. 2016).

Chápu, že v očích přažských floutků jsme zase ti "rebelové z konce světa, co si jedou svoje", ale právě to je Pirátství, tak se přesta%ˇňmě chovat jako čůráci proboha.

Důrazně se ohrazují proti označení za pražského floutka, do Prahy to mám dvakrát tak daleko než do Brna.

Aktualizováno uživatelem Karel Nejedlík před asi 6 roky(ů)

  • Projekt změněn z Kontrolní komise na rozhodčí komise

Předávám RK k vyřízení.

Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před asi 6 roky(ů)

Už jen vzhledem k tomu, že JmK si nemůže sám upravit fórum tak, jak chce, svědčí o tom, že nemá absolutní autonomii, čili subsidiarita není neomezená. Všechny technické systémy jsou sdílené pro všechny kraje a oblastní sdružení. A jistě je smyslem, aby také jiné kraje mohly dohledat informace a předvídat, kde mají co hledat o jiných krajích. A ne zbytečně tápat, že jeden kraj to má takto a druhý zase jinak. Na těchto základních procesech by měla být nějaká shoda.

Souhlasím plně s tím, že i podání = úkol, protože je to pro nějakého Piráta úkol k vyřízení. Myslím, že by podavatel nesl velmi nelibě, kdybychom to podání nechali ležet bez povšimnutí.

Předposlední poznámka, každý technický systém plní lépe nějakou funkci - redmine nepochybně sleduje plnění a řešení úkolů nejlépe ze všech pirátských systémů. Je zbytečné dublovat stejné funkce na dvou systémech, forum je pro diskuzi, průběžné informování. Takto chápu smysl rozhodnutí RP.

A jak píše už výše Martin Kučera, rozhodnutí RP lze zvrátit hlasováním CF.

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 6 roky(ů)

  • Datum podání nastaven na 22.03.2018
  • Fronta změněn z Podání na Předběžná otázka

No tohle je opravdu složitý problém. Jsou k tomu relevantní níže ocitované části organizačního řádu:

§ 5 Postupy a pravidla
(1) Pokud je týmu svěřena určitá kompetence, je oprávněn při svém postupu činit vše, co je s danou kompetencí obvykle spojeno, a má zodpovědnost za dosahované výsledky.

(2) Tým je oprávněn vydat svůj jednací řád, pracovní rozpočet, strategii pro svěřenou oblast, vyhlášku nebo jiná pravidla závazná pro daný postup. Pravidla musí být v souladu s předpisy i pravidly vydanými nadřízeným týmem. Měla by respektovat samosprávu týmů a svobodu jednotlivců a zasahovat do nich jen v odůvodněných případech.

(3) Pravidla vydaná podle odstavce 2 se zveřejňují na místě k tomu určeném. Dále je vedoucí kompetentního týmu řádně oznámí všem, kterých se týkají. Je-li to třeba, dá se uživatelům aspoň 10 dnů na to, aby se s pravidly nebo jejich změnou seznámili. Pravidla zároveň slouží ostatním jako informace a návod pro daný postup (např. pravidla na spravovaném informačním systému, vedení seznamu apod.).

(4) Tým, který pravidla vydal, jakož i všichni ostatní, jsou povinni pravidla respektovat.

(5) Republikový výbor má právo doporučit ostatním týmům změnu pravidel anebo je změnit nebo zrušit.

Obecně tedy má republikové předsednictvo pravomoc stanovit nějaká pravidla pro oblastní předsednictva. Je ovšem otázka, jestli by byla v tomto případě dostatečně respektována samospráva krajského předsednictva a tento zásah do fungování tohoto týmu je dostatečně odůvodněný. To bych nerad zatím jednoznačně posuzoval.

Způsob podmiňovací jsem použil proto, že dle mého ani v daném případě ze strany RP k něčemu takovému ani nedošlo (nota bene jde o rozhodnutí z roku 2016, kdy ještě organizační řád ani neplatil). Je dle mého naprosto v souladu s předpisy, abyste dále používali jako podatelnu fórum, byť bych vám to osobně nedoporučoval.

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 5 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele

Můžu toto uzavřít?

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kotas před více než 5 roky(ů)

Ano, díky.

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 5 roky(ů)

  • Přiřazeno nastaven na František Navrkal
  • Stav změněn z Čeká se na podatele na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF