Projekt

Obecné

Profil

Podání #44228 » vo_kraje_geodata_geojson.zip

Finální soubory ve formátu Geojson. Co soubor to kraj. Zahrnují všechny volební okrsky v daném kraji. - Marek Förster, 08.04.2024 08:29

Náhled není k dispozici. Soubor: Stažení.

(3-3/6)